Centrum společných služeb DSO ORP Příbram pořádalo „Školení na míru pro účetní obcí“

unnamedCentrum společných služeb DSO ORP Příbram uspořádalo dne 21. února 2017 „Školení na míru pro účetní obcí“. Školení se konalo v zasedací místnosti budovy Městského úřadu v Příbrami. Témata si vybraly samy obce. „O školení šitá na míru byl velký zájem.

Účastníci měli možnost řešit konkrétní problémy, lektor získal v předstihu informace o aktuálních otázkách, které obce řeší a potřebují v nich odbornou radu a pomoc,“ popsal Bc. Jiří Kužel, tajemník Dobrovolného svaku obcí ORP Příbram.

Školení vedl lektor ze společnosti ACHA Obec účtuje Ing. Zdeněk Nejezchleb. Školení bylo především zaměřeno na legislativní novinky v oblasti hospodaření ÚSC, problematice nakládání s majetkem ÚSC, možnosti poskytování darů obcemi, aplikaci zákona o rozpočtové odpovědnosti a novele zákona 250/2000.

Přítomní měli možnost uvést konkrétní problematiku k účetnictví jejich obce, kdy lektor přímo zodpověděl a uvedl řešení na příkladu z praxe.

Tento způsob „školení na míru“ se setkal s kladným ohlasem a Centrum společných služeb předpokládá další termín konání na podzim 2017.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*