Chcete si pronajmout hotel na Aquaparku? Máte možnost…

SAMSUNG CAMERA PICTURESMěsto Příbram prostřednictvím příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram, jakožto vlastník budovy čp. 378 v Příbrami VII postavené na parcele č. 1798 v k.ú. Březové Hory a obci Příbram tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory – ubytovací zařízení o celkové ploše 344 m2 s počtem 10-ti pokojů se zázemím a zařízením, nacházející se ve výše uvedené budově Aquaparku Příbram.

Nebytové prostory si lze prohlédnout po domluvě s Ing. Holobradou na tel. čísle 318623815

Podání nabídek na pronájem nebytových prostor je možné na adrese Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 262 72 Příbram VII do 21. dubna 2015, do 14,30 hodin. Nabídky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. Vyhodnocení došlých nabídek provede komise SZM Příbram a výsledek předloží ke schválení do RM Příbram. Při hodnocení podaných nabídek se bude hodnotit zejména záměr pronájmu, pevná cena za rok  uvedených nebytových prostor a celková výhodnost nabídky.

Město Příbram prostřednictvím organizace Sportovní zařízení města Příbram si vyhrazuje právo odstoupit od všech podaných nabídek bez odůvodnění.

Písemná nabídka musí především obsahovat:

  • Jméno,příjmení,datum narození,název organizace, IČ, trvalé bydliště, sídlo organizace
  • Pevnou nabídkovou cenu bez cenového rozmezí za pronájem 1 m2 uvedených prostor ročně (Kč/m2 /rok). Minimální nabídková cena nesmí být nižší než 550,0 Kč/m2 /rok. K nabídkové ceně bude připočtena DPH dle Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pevná nabídková cena nezahrnuje náklady za ostatní služby (teplo, voda, elektrická energie a ostatní služby)
  • Podnikatelský záměr včetně dlouhodobého využití hotelu
  • Telefonní spojení na zájemce
  • Datum, razítko, vlastnoruční podpis.

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Příbram po dobu min. 15ti dnů běžného kalendářního měsíce tj. od  1.04.2015 do 20.04.2015

za Město Příbram

Sportovní zařízení města Příbram

Ing. Jiří Holobrada – ředitel

Odpovědět

*