Den odborných dovedností na OA Příbram

Obchodní akademii Příbram se i v letošním roce podařilo uspět v soutěži vyhlášené Domem zahraniční spolupráce, jejímž cílem byla příprava návrhu programu a následná realizace akce „Den odborných dovedností s programem Erasmus+“. Vítězné akce byly finančně podpořeny.

Kromě toho se stanou součástí druhého ročníku Evropského týdne odborných dovedností s mottem Objev svůj talent, který probíhá pod záštitou Evropské komise ve všech členských zemích Evropské unie ve dnech od 20. do 24. listopadu 2017.

Cílem celého projektu je zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru odborného vzdělávání a programu Erasmus+, prezentace špičkové úrovně a kvality odborného vzdělávání, zvýšení povědomí o široké škále možností, které odborné vzdělávání poskytuje, a v neposlední řadě inspirace pro žáky, studenty a zaměstnavatele a jejich motivace k novému náhledu na odborné vzdělávání a přípravu.

Obchodní akademie Příbram je jednou z deseti odborných škol z celé České republiky, kterým se podařilo se svým návrhem uspět, a díky tomu budeme v letošním roce pořádat Veletrh fiktivních firem „Podzimní Příbram“ jako Den odborných dovedností. Veletrh je tradiční akcí, při které se veřejnosti představí fiktivní firmy naší školy i škol z celého regionu, na svých stáncích předvedou odborné dovednosti prodeje, práci se základními účetními doklady či namotivují zákazníky ke koupi firemních produktů. Kromě čilého obchodování bude probíhat prezentace mezinárodních projektů programu ERASMUS+, do kterých je OA Příbram zapojena, konkrétně se jedná o projekt partnerství KA2 s názvem Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce a dále projekty mobilit v oblasti odborného vzdělávání KA1, praxe v Londýně a Německu. Zahraniční projekty budou představeny návštěvníkům formou výstavky fotografií ze zahraničních stáží a diskuze s účastníky výjezdů.

Věříme, že tato akce bude zajímavá, a proto bychom touto cestou rádi pozvali všechny zájemce. Chcete-li společně s námi objevit svůj talent, přijďte dne 16. 11. 2017 v 9 hodin do Sokolovny Příbram, budeme se na vás těšit.

Zdroj: red., autor: Lenka Lexová

Odpovědět

*