Děti z Bedny znovu zavítaly do Domova seniorů Maják

V předešlých měsících uživatelé NZDM Bedna připravili hned dva programy pro obyvatele domova seniorů Maják. Tentokrát se role obrátily a senioři připravili program pro děti z příbramské Bedny. Jednoho červnového odpoledne senioři pozvali uživatele NZDM Bedna do Majáku, kde pro děti přichystali občerstvení, soutěže a odměny. Pohodovou atmosféru dokreslila hudba, kterou zajistil klub Solasido, pan Pavel Justich a zpěvačka Ilona Zajícová. Díky tomu došlo i na tanec, do kterého se spolu s dětmi zapojili také senioři.

„Pro obyvatele našeho domova je každá podobná akce příjemným zpestřením běžných dnů,“ dodávají aktivizační pracovnice Domova Maják, o.p.s. Miluška Maršíková a Dagmar Hlavatá. Také uživatelé Bedny si programy v Majáku oblíbili a o účast na nich nebývá nouze. „Máme velkou radost, že se podařilo navázat tak hezkou spolupráci. Je úžasné sledovat, jak blízko k sobě obě generace mají a nacházejí společná témata k rozhovorům a zábavě,“ sděluje pracovnice Bedny Michaela Bartošová.

Vzhledem k oblíbenosti těchto programů obě zařízení věří, že se nejednalo o poslední společnou akci a těší se na další setkání.

NZDM Bedna
NZDM Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. V současné době obě formy služby denně využije přibližně 30 dětí a mladých lidí. Zařízení v roce 2018 finančně podporuje Evropský sociální fond skrze Operační program zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Město Příbram, Nadační fond Albert, řada firemních a individuálních dárců. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s. .

Ponton, z.s.: Nezisková organizace Ponton působí již 22 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče, spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami

Zdroj: red., autor: Bc. Magdaléna Krásová

Odpovědět

*