Dobrovolní hasiči Příbram: Otevřený dopis zastupitelům

Znak PříbramČlenové JSDH Příbram 1 žádají zastupitelé města, aby svá rozhodnutí o zrušení jednotky řádně uvážili, ověřili si veškeré informace, které se týkají všech jednotek města a poté rozhodly tak, aby byla požární ochrana města koncepčně s výhledem na několik let zajištěna, tak aby to bylo k prospěchu občanů města Příbram.

Vážení zastupitelé,

v návaznosti na aktuální dění kolem vašeho záměru zrušit jednotku dobrovolných hasičů Příbram 1, které budete projednávat na svém nejbližším zasedání. Apeluji na váš záměr jako občan, který nesouhlasí s restrikcí bezpečnostních složek našeho města, kterou je naopak nutno modifikovat, tak jako velitel jednotky, který nesouhlasí s vaším záměrem z důvodu eskalace živelných pohrom, záplav a kalamit. Váš ontologický záměr se mi jeví jako regresivní, neuvážený a nepodložený skutečnými a pragmatickými fakty.

Žádný z členů jednotky nesouhlasí s formou a způsobem reorganizace, kterou plánujete, náš nesouhlas jsme již několikrát vyjádřili písemnou formou vedení města s požadovanou argumentací.

Koncepční řešení ochrany města Příbram spočívá ve schopnosti reakce na aktuální dění a v tomto duchu je jednotka dobrovolných hasičů Příbram 1 díky svému profesionálnímu výcviku a zkušenostem schopna čelit jakýmkoliv výzvám. Každá takto vzniklá situace má vlastní atributy, na které je nutné nekompromisně reagovat. Neopomíjejte naší dosavadní práci a zajištění nejen bezpečnosti města, ale také prevenci a výchovu svých nástupců a činnosti, které pro město vykonáváme již 130 let od vzniku jednotky.

V oblasti bezpečnosti města nejsme žádnými nováčky a hasební obvod známe dokonale, neboť jsou naše zkušenosti a znalosti podloženy dlouholetou praxí, profesionálními zkušenostmi a znalostmi. V případě živelných pohrom a katastrof, jejichž poměr roste geometrickou řadou, je jakákoliv pomocná ruka občanům města Příbram nutná, neboť dojde k dislokaci profesionálních jednotek hasičů, kteří se rozjedou po celém svěřeném hasebním obvodu a občané města tak zůstávají bezprizorní.

Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů Příbram 1, je plně akceschopná. K zásahům, na které nás vysílá Krajské operační a informační středisko HZS SK vždy vyjíždíme (za rok 2015 prozatím 44 událostí), dále provádíme údržbu na technice, výstroji a výzbroji svěřené městem. Na žádost města jsme prováděli činnosti jako například asistenční služby při zajištění preventivních požárních hlídek při společenských nebo kulturních akcí, které město Příbram pořádá, v dobách nepřetržitého sucha jsme vykonávali dozor v městských lesích a dodržovali nařízení hejtmana Středočeského kraje. Dále naše účast na programu prevence kriminality, prověření požárních poplachů v některých Základních školách a činnosti jako čištění požárních nádrží a kontroly hydrantových sítí a mnohé další.

Z výše uvedené činnosti je zřejmé, že je naše jednotka hojně využívána a z těchto důvodů se neztotožňujeme s tvrzením, že je jednotka dobrovolných hasičů Příbram 1 nadbytečná a dle našeho názoru se toto tvrzení nezakládá na pravdivých informacích. Nechápeme proč a co vedení města k takovým krokům vede. Chápeme dobu progresivních forem úspor a ztotožňujeme se s úspornou hospodárností, ale nelze tuto formu hospodárnosti interpretovat v duchu snížení bezpečnosti a vystavováním tak občanů města nebezpečí a zvýšením reakční doby na případnou ohrožující situaci.

Také byste měli zvážit, že od 1.1.2016 se otevře Vojenský výcvikový prostor Brdy z jehož některých částí se stane CHKO a tím se zvýší katastr hasebního obvodu profesionálním hasičským jednotkám. Z praxe víme, že požár v lesních prostorách Brd je velice náročný a k jeho likvidaci je potřeba velké množství jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. I z tohoto důvodu se nám jeví zrušení naší jednotky jako neuvážené rozhodnutí.

Naše jednotka má zázemí v areálu HZS, územní odbor Příbram, kam jsme byli umístěni městem Příbram (před cca 20 lety) po tom co byla zbourána hasičská zbrojnice na náměstí T.G.M. Postupem času přešel areál na Okresní úřad a poté pod Ministerstvo Vnitra. Následkem toho jsme se ocitli v nájmu o kterém jsme do doby, než nastoupil nový ředitel územního odboru HZS Příbram ani nevěděli. Za předchozího ředitele HZS nebyli žádné problémy s naším umístěním v tomto areálu. Uvědomujeme si, že prostory ve kterých nyní fungujeme, nejsou v součastných nárocích vyhovující. Nemáme k dispozici vlastní umývárnu ani vlastní WC. Ale i tak jsme v těchto prostorech dokázali vykonávat svoji činnost 18 let s dobrým výsledkem. A jsme schopni v těchto prostorách svoji činnost provádět i nadále, pokud nám to bude umožněno.

Zdroj: red., autor: členové JSDH Příbram 1

Odpovědět

*