Druhé setkání a druhá mobilita v Německu

O projektu Erasmus+ s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“ jsme v tisku již informovali. Pro připomenutí – je to projekt, který probíhá na OA a VOŠ Příbram a zaměřuje se na propojení školního a mimoškolního vzdělávání v evropském rámci, jeho cílem je školní příprava a certifikace ve sféře podnikání v zahraničním obchodu, na projektu pracujeme s německými partnery.

Druhé projektové setkání v Idar-Obersteinu se uskutečnilo ve dnech 19. – 22. 3. 2018 a zároveň i druhá mobilita českých studentů ve dnech 18. 3 – 24. 3. 2018. Studenti tedy vycestovali jako první, v neděli večer dorazili do partnerského města, ubytovali se v mládežnické ubytovně a očekávali věci příští. Hned v pondělí navštívili partnerskou školu BBS, která se nedávno spojila s technickou školou, a právě tu jsme navštívili. Seznámili se s duálním vzděláváním, s obory, které se na této škole studují, obdivovali vybavení odborných učeben a dílen na úpravu a zpracování kovu, dřeva, zlata a stříbra, učebny pro výuku prodavačů, kuchařů i automechaniků. Tato exkurze byla velmi obohacující a věříme, že i u nás bude zavedeno duální vyučování na této úrovni.

Druhý den už se ke studentům připojili i členové partnerských organizací a všichni společně jsme navštívili projekt BOSS Tag na BBS. Němečtí studenti na něm představili pět firem, ve kterých vykonávají svoji praxi a pro firmu se učí. Nejvíce nás zaujal projekt studijního oboru ekonomické školy, který uskutečňují studenti ze své vlastní iniciativy a vyrábějí tašky na elekroniku. Používají k tomu výhradně ekologické materiály. Jejich zapálení pro věc bylo přímo nakažlivé.

Třetí den byl výletní. Navštívili jsme město Frankfurt n. M. a v něm muzeum peněz Bundesbank. Celá výstava byla udělána interaktivně, takže studenti skládali puzzle z bankovek, virtuálně hovořili s pracovníkem banky, hráli pexeso a další aktivity. Nejvíce je
ohromila zmínka o hyperinflaci v r. 1923 v Německu, kdy lidé pálili peníze v kamnech a bochník chleba stál 4,5 miliónů marek. Pak už měli volno na prohlídku města a nezbytné nákupy suvenýrů.

Ve čtvrtek jsme navštívili zajímavé městečko Budenbach, kde se nachází keltské sídliště a břidlicový důl. Opět jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, tentokrát z historie. Na odpoledne si pro nás němečtí partneři připravili překvapení v přírodě. Partnerská delegace se rozloučila a odcestovala zpátky domů, a tak studenti i přes nepřízeň počasí vyrazili vstříc dobrodružství. Za překonání blátivé cesty by si všichni zasloužili zlatý metál. Ale překvapení stálo za to – visutý most přes hluboké údolí. Největší odvážlivci přešli celý, někteří kousek a
někteří jen hleděli. V pátek jsme se naposledy sešli ve škole, abychom zhodnotili setkání, BOOS Tag a posunuli projekt o krok dál. Už nyní se těšíme na další setkání v Příbrami.

Zdroj: red., autor: Mgr. Iva Čápová

Odpovědět

*