Erasmus + na OA Příbram

unnamedObchodní akademie Příbram je v letošním roce a v dalších dvou letech zapojena do projektu s názvem International Youth Entrepreneurship and foreign trade in education (Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce).

Partnery tohoto projektu jsou na české straně Středočeský kraj, Vzdělávací institut Středočeského kraje, Okresní hospodářská komora Příbram, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram a na německé straně Kraj Birkenfeld, BBSW Idar-Oberstein, Bundesverband der Edelstein und Diamantindustrie e. V., Industrieverband Schmuck- und Metallwaren Idar-Oberstein e. V.

Projekt s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“ se zaměřuje na propojení školního a mimoškolního vzdělávání v evropském rámci. Jeho cílem je školní příprava a certifikace ve sféře podnikání v zahraničním obchodu. Ve třech pracovních etapách budou vznikat výstupy projektu, které povedou k rozvoji podnikatelských dovedností a podpoře mezinárodní spolupráce v Evropě.

První projektové setkání v Příbrami proběhlo ve dnech 16. až 19. 3. 2017. V rámci úvodního setkání byla německá delegace přijata na Krajském úřadě Mgr. Radkem Coufalem a Ing. Janem Skopečkem, společně byly prodiskutovány cíle projektu a jednotlivé aktivity, které se uskuteční během naší tříleté spolupráce.

Vzhledem k tomu, že projekt se zaměřuje na obchod a podnikání, navštívili němečtí partneři příbramskou firmu Halex, kde se seznámili s výrobou a obchodními činnostmi této firmy, která funguje jako jeden z největších zaměstnavatelů v Příbrami. Českým vývozním artiklem číslo jedna je bezesporu pivo, a tak v programu nemohla chybět ani návštěva Pivovarského muzea v Plzni, která byla zajímavá nejen z hlediska ekonomického. V Táboře se naši partneři pro změnu dozvěděli něco o naší historii, která se v mnohých bodech prolíná, a při návštěvě zdejšího Housova mlýna jsme zhlédli expozici zbraní a filmových rekvizit, které jsou využívány ve filmové produkci v Čechách i zahraničí.

Další projektové setkání se uskutečnilo v Německu v Idaru-Oberstein 1. – 4. 4. 2017 a kromě delegace složené ze zástupců partnerských organizací se jej ve dnech 2. – 8. 4. 2017zúčastnilo i 11 studentů Obchodní akademie Příbram a dva pedagogové. Program tohoto setkání byl opravdu bohatý. Delegace i studenti byli přijati zemským radou Matyasem Schneiderem na zámku Birkenfeld, navštívili vzdělávací institut Elisabethstifftung a firmu Howatherm, která se zabývá výrobou speciálních chladicích zařízení především pro zdravotnická zařízení a hotely. Druhý den žáci navštívili partnerskou školu BBSW, kde pracovali na projektu Junior, a poté Campus pro studenty bez znalostí německého jazyka. Tento den ukončili exkurzí ve firmě Fissler, která vyrábí velmi kvalitní nádobí. Třetí den byl ve znamení návštěvy Frankfurtu n M., nejdříve se poučili v přírodovědném muzeu Sendenbergmuzeum a potom už se vrhli do víru velkoměsta. Zbývající dny pracovali na projektu, seznámili se s možností, jak založit start-up, zúčastnili se exkurze na celním úřadu a pokochali se pohledem na letadla na letišti Frankfurt Hahn.

Projektové setkání bude pro studenty kvalitním odrazovým můstkem pro další práci na projektu, že využijí co nejvíce nabídnutých možností, informací, vědomostí a znalostí. Určitě si upevnili i jazykové návyky, naučili se mnoho nových slovíček a získali kontakty na své vrstevníky v německé škole.

Zdroj: red., autor: Mgr. Iva Čápová

Odpovědět

*