Fit Gentleman a další novinky pro seniory

S novým školním rokem se otevírají volnočasové aktivity nejen dětem, ale i senioři se vrací po prázdninách do svých “kroužků”.

Příbramští senioři mohou již několik let navštěvovat kondiční cvičení pořádané organizací Fit Senior. O tom, že dnešní senioři nesedí doma, ale mají ke sportu kladný vztah, hovoří stále se rozrůstající základna cvičenců, která již čítá 170 členů.

“Naše cvičení navštěvují z 90% ženy, takže jsme se při vymýšlení letošních novinek zaměřili právě na tento fakt. Vznikla tak nová lekce, kterou jsme pojmenovali Fit Gentleman. Je to cvičení ve fitness centru, určené výhradně pro muže. Ke spolupráci jsme oslovili Life Gym, jelikož jejich přístup k pohybu koresponduje s tím naším a prostředí zde je vyloženě rodinné. Lekci povede lektor – muž, bude to uzavřená hodina jen pro pány 60+. Očekávat mohou individuální dohled zkušeného trenéra, cvičení se bude odehrávat formou kruhového tréninku a bude zaměřeno na silové a funkční prvky. Zkrátka reflektujeme trend, jak se dnes cvičí a upravujeme jej tak, aby byl vhodný a bezpečný i pro pány v nejlepších letech a to i bez předchozích zkušeností.” popisuje novinku Kristina Hovorková, která Fit Senior v Příbrami vede.

V letošním roce byla neziskovka Fit Senior finančně podpořena Nadací Veolia a veřejnou sbírkou společnosti Sodexo – Plníme přání seniorům. Díky těmto grantům jsou všechny kurzy finančně zvýhodněné. Například za lekci Fit Gentleman zaplatí účastníci pouze 30.- Kč. Projekt dále podporuje Středočeský kraj a také město Příbram.
Novinka je ovšem připravena i pro seniory, kteří se potýkají s větším pohybovým omezením.

“Lekce na židlích v naší nabídce chyběla a jsem opravdu velmi ráda, že ji konečně spouštíme. Chceme tak vyjít vstříc seniorům, kteří nemohou navštěvovat naše klasické lekce, které předpokládají, že bez problému vstanou z lehu. Cvičení na židli jim zajistí stabilitu, není vůbec náročné a přesto se dá využít celá řada zajímavých cviků a technik,
které protáhnou celé tělo, rozhýbou klouby, posílí ochablé svalstvo a v neposlední řadě zařazujeme oblíbenou relaxaci.” říká koordinátorka projektu Hovorková.

Tuto novou lekci mohou senioři navštívit v Domu dětí a mládeže v Příbrami. Na obě cvičení je nutné se předem registrovat na tel. č. 777 176 713, kde budou zájemcům zodpovězeny veškeré dotazy.

Fit Gentleman – od pátku 20. 10. v 10.00 hod, Life Gym Příbram
Fit senior na židlích – od pondělí 2. 10. v 9,30, Dům dětí a mládeže Příbram

O Fit Senior Příbram

Jejich cílem je organizovat volnočasové aktivity zaměřené na seniory (65+). Stěžejní osou programu jsou aktivity pohybové, jež mají za cíl působit preventivně na zdravotní stav seniorů, napomáhat k udržení soběstačnosti a dobré kvality života ve vyšším věku. Chtějí seniory motivovat k převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví a vzbudit v nich zájem o zdravý životní styl. Pro tyto kurzy chtějí seniorům poskytnout špičkové lektory – kvalifikované pro práci se seniory, případně fyzioterapeuty.

Další aktivity jsou zaměřeny na setkávání seniorů a jejich zapojení do života společnosti. Senioři jsou často ohroženi sociální izolací a čas trávený ve společnosti stejně zaměřených vrstevníků je pro ně velkým přínosem.

Spolek usiluje o získávání finančních prostředků z grantů v takové míře, aby částečně pokryly náklady, a kurzy tak mohly být seniorům nabízeny za dostupnou cenu nebo zdarma. Fit Senior zahájil svou činnost v březnu roku 2012.

Zdroj: red.

 

Odpovědět

*