Hornické muzeum opět navštívilo sto tisíc návštěvníků za rok

muzeumJiž poosmé roční návštěvnost muzea dosáhla takto vysokého výsledku! Od roku 2003, kdy se muzeum stalo příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem a vrátilo se ke svému historickému názvu z 19. století – Hornické muzeum Příbram, prošlo jeho expozicemi až do dnešních dnů 1 100 000 turistů.

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace přivítalo v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách dne 21. listopadu 2014 miliontého a stotisícího platícího návštěvníka za rok 2014. Stal se jím Josef Branštyl ze 4. B základní školy Chotoviny na Táborsku. Pamětní očíslovanou vstupenku mu slavnostně předali Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje a Ing. Zdeněk Štefek, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče, kteří společně s ředitelem Hornického muzea Příbram PaedDr. Josefem Velflem jubilejního návštěvníka i jeho spolužáky obdarovali drobnými upomínkovými předměty. Blahopřání se malému Josefovi dostalo také od Ing. Jindřicha Vařeky, starosty Příbrami a Ing. Václava Plojhara, ředitele Správy uranových ložisek o.z. DIAMO, s.p.

Muzeum patří k nejnavštěvovanějším v ČR

Toto muzeum patří v současnosti mezi nejnavštěvovanější technická muzea v ČR. Každoročně zavítá do jeho expozic a prohlídkových areálů více než 100 000 platících zájemců o montánní historii Příbramska spjatou s bohatou tradicí těžby stříbra a olova, v novodobých dějinách pak uranové rudy. Od roku 2003, kdy se stalo příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem a vrátilo se ke svému historickému názvu z 19. století – Hornické muzeum Příbram, prošlo jeho expozicemi až do dnešních dnů oněch 1 100 000 turistů. Návštěvnost ve srovnání s obdobím před vzpomínanými jedenácti lety se více než zdvojnásobila. Zatímco roku 2003 si našlo do muzea cestu okolo 40 000 osob, v roce 2007 to bylo již přes 100 000.

Tato návštěvnost je srovnatelná s nejvýznamnějšími kulturními cíli v Česku. Potvrzuje se tak zvýšený zájem veřejnosti o technické památky a snaha využít volný čas návštěvou atraktivního objektu s neobyčejnými zážitky za dostupnou cenu. Nejvíce vyhledávané jsou proto prohlídky historického podzemí březohorských rudných dolů či jízdy důlními vláčky, přitažlivé zejména pro děti. Stranou zájmu nezůstávají ani pobočky muzea – Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota.

Zdroj: red, Hornické muzeum Příbram, foto: Hornické muzeum Příbram

Odpovědět

*