Jak bude probíhat sekání trávy ve městě Příbram?

Příbram máme rozdělenu do deseti bloků. Naráz sečeme ve třech blocích. Pořadí oblastí je stanoveno s ohledem na koncentraci obyvatel, velikost zelených ploch a intenzitu růstu trávy v jednotlivých městských částech. Celkem musíme posekat trávu z 85 hektarů zeleně. Sekat na některých místech jsme začali 27. dubna, v systému pak od 4. května.

01

Sekání trávy stroji je prováděno rychleji než její odvoz. Budeme se snažit shrabat a odvézt posekanou trávu tak, aby na místě nezůstávala víc jak jeden den. Prosíme také občany, aby zvážili přeparkování aut v době sekání trávy v okolí jejich bydliště. Přestože jsou zaměstnanci poučeni a své řemeslo ovládají, nejsme schopni stoprocentně vyloučit znečištění karosérií trávou, případně i poškození od odletujících kamínků.

Opět můžete odkládat vlastní posekanou trávu na konkrétní místa v blocích v době, kdy bude v oblasti sekáno. Toto místo bude označeno a tráva z něho bude odvezena. Žádáme však občany, aby trávu zde odkládali pouze v termínu, kdy bude v bloku sekáno. Není v silách TS nakládat a odvážet takto odloženou trávu opakovaně a v době, kdy již budeme na jiném konci Příbrami.

K zabezpečení údržby veřejné zeleně v 2015 je připraveno:

* 1 traktor – bubnová sekačka a sekačka příkopová

* 2 traktory s vlekem na odvoz trávy

* 1 traktor s nakladačem

* 2 sekačky samosběrné (obsah koše 1,2 m3)

* 7 sekaček samosběrných (obsah koše 0,5 m3)

* 11 strunových sekaček

* 8 zaměstnanců na hrabání a nakládání trávy

* 1 sekačka malotraktor samosběrná (obsah koše 0,8m3) nebo příkopové rameno

Rozdělení města do bloků, předpokládané termíny prvního sekání a místa, kde mohou občané odkládat posekanou trávu. Začínáme sekat v blocích č 1, 7 a 10.

Bloky jsou ohraničeny uvedenými ulicemi. Uvedené termíny jsou orientační a jsou závislé od počasí, poruchovosti sekaček, nemocnosti zaměstnanců apod. Vesnice budou posekány v termínu 2.6. – 12.6.

Odpovědět

*