Jak se žije v Bedně?

terénFinancování neziskové organizace není lehké. Jakákoliv pomoc se vždy hodí. Díky občanům města Příbram se nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Bedna podařilo získat finanční podporu od nadačního fondu Tesca a letos poprvé putoval do Bedny i výtěžek z Fialka festu.

NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Klub, který má otevřeno 4 dny v týdnu navštíví denně kolem 28 dětí a mladých lidí. V terénu, do kterého se Bedna pustila v minulém roce, se zaměstnanci věnují 15 až 20 dětem, a to vždy jeden den v týdnu. Do budoucna se plánuje navýšení počtu dní v terénu. To vše však něco stojí.

Na jaře se Bedna přihlásila do výzvy nadačního fondu Tesco – Pomáháme s vámi, aby získala 50 000,- Kč na provoz zařízení. Z několika desítek projektů v okrese Příbram byla s dalšími dvěma projekty vybraná k hlasování v samotném hypermarketu Tesco v Příbrami. Během června pak měli zákazníci, kteří nakoupili za více než 200,- Kč, možnost podpořit svůj oblíbený prospěšný projekt. Bedna od zákazníků Tesca obdržela nejvíce hlasů a 50 000,- Kč na provoz klubu a terénu získala.

„Podpory občanů města Příbram si velice vážíme. Máme pocit, že tím, že pro nás hlasovali, vidí v naší práci smysl a užitek. Stejně tak bych ráda poděkovala organizátorům Fialka festu, kteří se rozhodli, že letošní výtěžek z festivalu poputuje právě k nám do Bedny. Aktuálně Bedně chybí zhruba milion korun do naplnění rozpočtu, proto získané peníze použijeme na úhradu provozních nákladů a dále pak na podzimní výlet s našimi uživateli, “ dodává Bc. Magdaléna Kočová, koordinátorka Bedny.

Na třetím ročníku Fialka festu měli návštěvníci možnost zastavit se v prezentačním stánku Bedny. Dozvědět se více o její činnosti a cílové skupině, tedy o dětech a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí a zakoupit si placky, které děti z klubu vyráběly.

„I přes podporu občanů a dotace, které jsme letos již obdrželi, se stále finančně pohybujeme na hranici udržitelnosti. Budeme však doufat, že naše jednání s městem a úřadem vlády budou úspěšná a Bedna nejen že udrží provoz tak, jak je v současném stavu, ale podaří se nám jej v příštím roce i rozšířit,“ doplňuje Bc. Jakub Václavů, ředitel organizace Ponton.

 

NZDM Bedna

NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. Od ledna 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2015 finančně podporuje Nadační fond Albert, Krajský úřad Středočeského kraje (dotace MPSV a Humanitární fond), město Příbram, Nadační fond Tesco a také řada firemních a individuálních dárců. NZDM Bedna denně navštíví v průměru 28 dětí a mladých lidí, kterým se věnuje 5 sociálních pracovníků. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, občanské sdružení.

 

Ponton, občanské sdružení, z.s.

Nezisková organizace Ponton působí již 19 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče a spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

Zdroj: red.

Odpovědět

*