Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Příbrami se aktivně zapojuje do Týdne paměti 2016

SANCOČeská alzheimerovská společnost, o.p.s. (dále ČALS), pořádá již od roku 2007 takzvaný Týden paměti. Jedná se o informační kampaň spojenou s veřejnou sbírkou, která je určena na pomoc občanům postiženým Alzheimerovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům a pečovatelům. Tato akce probíhá po celé České republice ve dnech 19. -25. září 2016 a je organizována pracovníky kontaktních míst ČALS.

Během Týdne paměti se po Příbrami a okolí pohybují naši spolupracovníci se žlutými jmenovkami. Mají pokladničky, které jsou řádně zapečetěny na Městském úřadě Příbram“ říká Marie Blatoňová, jednatelka příbramské společnosti Sanco-PB, kontaktního místa ČALS. „Pro zájemce máme nachystané informační materiály o Alzheimerově nemoci, probíhá bezplatné testování paměti, které ukáže, zda jsou problémy s pamětí závažné. V případě potřeby doporučíme návštěvu odborníka. Objednat se můžete na telefonním čísle 777 111 198 nebo 736 611 680. Zároveň jsme k dispozici v poradně pro pečující o osoby se syndromem demence, poskytujeme i konzultace v této oblasti. Pro pečující pořádáme svépomocnou skupinu, která umožňuje setkávání s ostatními pečujícími. Účastníci se pravidelně schází a sdílejí společná témata, hledají informace a odpovědi na řadu otázek, které péče o osoby se syndromy demence přináší.

Většina z nás nepřemýšlí o své paměti a to až do doby, než nám přestane správně fungovat, přitom je pro každého z nás paměť jednou z nejpodstatnějších schopností mozku. V současnosti přibývá počet lidí, nejen v seniorském věku, u nichž se vyskytují a prohlubují problémy s krátkodobou pamětí, právě ty mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu, jednu z nejčastějších příčin demence. Rychlost Alzheimerovy choroby je u každého odlišná, průběh je ale podobný. Nemoc začíná pozvolna a nenápadně, postupně má nemocný stále větší problémy postarat se o domácnost a sebe samého, vyskytují se poruchy řeči a problémy s vyjadřováním, rozhodováním, zhoršuje se schopnost úsudku, nemocný nedokončuje myšlenky a je zmatenější. Celá jeho osobnost se postupně mění a v posledních stádiích nemoci už není schopen se o sebe postarat bez cizí pomoci.

Zdroj: red.

Odpovědět

*