Město Příbram podporuje středočeskou Akademii 3. věku VISK

univerzita třetího věkuRada města Příbrami na svém posledním jednání schválila poskytnutí finanční podpory ve výši 50.000 Kč na Akademii 3. věku. Tento projekt realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) v Příbrami již pátým rokem. Aktuálně je do kurzů zařazeno 119 studentů. Finanční podpora bude využita na snížení spoluúčasti seniorů na studijních nákladech a dále na zajištění co nejlepších materiálních a technických podmínek všem účastníkům studia.

Vnímání tzv. seniorského věku ve společnosti se za poslední desetiletí nesmírně změnilo. Tak, jak se prodlužuje průměrná délka lidského života, stejně se prodlužuje aktivní zapojení seniorů do pracovního procesu a stejně tak i jejich zapojení do aktivního společenského života po odchodu do důchodu

„Trend sílící motivace a chuti seniorů dále se vzdělávat, být stále aktivní a platnou součástí společenského života je stále zřejmější,“ hodnotí místostarosta města Příbrami Václav Švenda a konstatuje, že je skvělé, že spousta nejrůznějších vzdělávacích a kulturních institucí jde tomuto trendu vstříc a podává seniorům pomocnou ruku a nabízí jim řadu vzdělávacích, kulturních, ale třeba i sportovních a společenských aktivit, které jim přinášejí radost, nová poznání, psychické a zdravotní posílení.

„Nezáleží na tom, jak jsou tyto instituce nazývány. Zda jsou akademiemi či univerzitami, kluby, spolky či čímkoliv jiným. Všechny spojuje chuť pracovat se seniory a pro seniory,“ dodává Švenda a zdůrazňuje, že u aktivních seniorů se výrazně méně objevují zdravotní a psychické potíže a zlepšuje se kvalita jejich života.

„Příbram byla v roce 2012 prvním městem kraje, společně s Rakovníkem a Kutnou Horou, kde jsme zahájili činnost dvousemestrálním programem s názvem Historie a kultura. Na něj navázaly v dalších letech dva další studijní programy, opět dvousemestrální, s názvy Svět literatury a Dějiny umění. Program Dějiny umění probíhá právě v letošním roce,“ informuje ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Jiří Holý s doplněním, že studium má charakter vysokoškolského studia. „Studenti – senioři – musí skládat zápočty a zkoušky, musí zpracovávat závěrečné práce. Mají své studijní průkazy a na závěr dostávají na slavnostním setkání osvědčení o absolvování studia,“ doplňuje Holý.

„Město Příbram, tradiční podporovatel vzdělávacích aktivit pro seniory, je jednou z nejaktivnějších samospráv, které se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje spolupracují,“ konstatuje na závěr ředitel Holý.

Více informací o VISK získáte u jejího ředitele Mgr. Jiřího Holého: holy@visk.cz mobil: +420 606 656 724

univerzota třetího věku_2

 

univerzita třetíhi věku_3

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*