Mladí výtvarníci a hudebníci reprezentovali Příbram na jihu Itálie

Na konci školního roku 2016/2017 se žáci čtvrtého, pátého a devátého ročníku Základní školy, Příbram VII, 28. října, zúčastnili výjezdu na italský poloostrov Gargano. Hlavní cíl projektu „Kulturní setkání s Itálií“, který finančně podpořilo město Příbram, byl rozvoj respektu kulturních, etnických a jiných odlišnosti potřebných k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje.

Po dobu celého pobytu předváděli žáci své dovednosti a výsledky dlouhodobé práce ve škole. Ve vstupních prostorách hotelu proběhla hned na začátku pobytu prezentace školy a celý týden byla instalována výstava výtvarných prací žáků, na kterou navazovaly výtvarné dílny na pláži, malování obrazů, modelování a tvorba šperků z přírodnin. Výstava vzbudila velký zájem místních obyvatel i návštěvníků hotelu. O dva obrazy vytvořené na pláži projevili italští hostitelé zájem, aby zůstaly na stálo vystavené v recepci hotelu.

V rámci environmentální výchovy se žáci vypravili na dvě exkurze. Při první navštívili mořské jeskyně. Na druhou exkurzi se vypravili přes italský národní park Foresta Umbra na agrofarmu, kde se prakticky seznámili s chovem podolských krav a výrobou sýrů Caciocavallo.

Po celý pobyt žáky doprovázela hudba, zpívali české i italské písně, zapojili se aktivně do kulturního programu pořádaného hotelem. Na závěr pobytu proběhlo společné hudební a taneční vystoupení žáků s hráčem na tamburínu a tanečnicí tradičního lidového tance jižní Itálie tarantella.

Velký dík patří nejen dětem, které svým chováním a vystupováním v průběhu celého pobytu skvěle reprezentovaly Českou republiku a příbramský region, ale i městu Příbram za finanční podporu projektu.

Zdroj: red., autor: Martina Vöröšová

Odpovědět

*