Na Tři krále o skok dále… Tříkrálový pochod nebude chybět ani v Příbrami

Že šestý lednový den patří Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, tedy Třem králům vědí i dítka ze školky. Tradicí se koneckonců stal i Tříkrálový průvod, který ani letos v Příbrami chybět nebude a vyrazí v 16 hodin od městského úřadu, odkud bude pokračovat ulicemi Hailova, Jiráskovy sady, Lázeňská, Pražská a zakončen bude na náměstí T. G. Masaryka, kde bude živý betlém a odkud budou do ulic vyslány skupiny Tříkrálové sbírky.

Kde se ale Tři králové vzali? O třech mudrcích z Východu pojednává v Novém zákoně Evangelium podle Matouše, ve kterém se praví, že právě tito tři muži navštívili krále Židů – Ježíše krátce po jeho narození, neb jim to značila hvězda nad Betlémem, a tak se vydali s dary Ježíšovi poklonit. Jejich jména se vyskytla až mnohem později – asi v sedmém století. Stejně tak fakt, že se jednalo o krále. Tři králové také symbolicky představují celý život – první je zobrazován jako mladík, druhý jako dospělý muž a třetí jako stařec.

Den Tří králů bývá považován za konec Vánoc a v dnešní době jej máme spojený právě se začátkem Tříkrálové sbírky. V tento den se také na dveřích objevuje známá zkratka K+M+B, která se dříve psala nejen nad dveře lidských obydlí, ale i na chlévy a často spíše v latinské podobě C + M + B + (nebo + C + M + B), přičemž písmena neznačí ani tak jména králů, jako jsou zkratkou latinského Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať obydlí žehná. Znaménka mezi písmeny jsou křížky označující Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého – nejedná se tedy o matematické znaménko plus.

K 6. lednu se poutá spousta pranostik

Pranostika “Na Tři krále o skok dále” patří mezi dvě příbuzné pranostiky, a sice “Na Nový rok o slepičí krok” a “Na Hromnice (2. února) o hodinu více” a váže se tak k postupnému prodlužování dne po Vánocích. Pranostik se ale k 6. lednu pojí ještě více, například: Na Tři krále – mrzne stále nebo Na Tři krále větrno – bude úrodno.

Jak již bylo naznačeno, se svátkem Tří králů se pojí také charitativní sbírka, která v ČR započala v roce 2000, a to pouze na území Olomoucké arcidiecéze. Vybralo se tehdy více než 8 milionů korun. O rok později se již zapojila celá republika a vybráno bylo téměř 32 milionů korun. Částka pozvolna roste – v minulém roce se vybralo necelých 83 milionů korun. Sbírku organizuje Česká katolická charita a další v ní sdružené lokální charity. Skupinky zpravidla tří dětí v doprovodu dospělého obchází obyvatele se zapečetěnou kasičkou a průkazkami až do 14. ledna. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v České republice, které se každoročně účastní několik desítek tisíc dobrovolníků.

Hlavním účelem sbírky je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Zdroj: red., foto: tipy-vanocni-darky.cz

Odpovědět

*