Návštěva z Herrsteinu

V posledním dubnovém týdnu se v rámci projektu Erasmus+ hostila návštěva z partnerské obce Herrstein. Od září spolupracují Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, SDH Solenice, SDH Bohostice na projektu s názvem Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání. Hlavními výstupy projektu je kniha pro děti obsahující obrázky a říkanky, sada metodických listů a omalovánek věnovaná tématu voda a dále naučná stezka kolem místních vodních ploch.

První večer společně grilovali, grilovali mimo jiné i sumečky ze sumčí farmy Smolotely. I při této příležitosti byla voda průřezovým tématem. Dále se diskutovalo o dosavadních výsledcích práce na projektu.

Druhý den se vydali na Šumavu. Navštívili návštěvnické centrum Srní. Toto centrum sídlí v energeticky pasivním domě s rekuperací vzduchu a technologiemi příznivými k životnímu prostředí. Němečtí partneři se zajímali o všechny informace, týkající se národního parku, neboť i v jejich regionu by měl v budoucnu vzniknout park, a tak sbírali zkušenosti a náměty. Exkurze se účastnili i žáci sedmé, osmé a deváté třídy ZŠ Dolní Hbity, které zaujala poutavá přednášku o vlcích a perlorodkách. Po trošce teorie se vydali prozkoumat naučný okruh, který návštěvníky seznamuje se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a některými místními stromy a rostlinami. A na závěr zavítali k výběhu vlků a měli štěstí. Několik se jim podařilo zahlédnout i vyfotit. Po návratu ze Šumavy ještě proběhla exkurze do vodní elektrárny Orlík. Připomněli si ničivé povodně v roce 2002 a dále diskutovali o vodohospodaření v obou regionech.

Další den se němečtí partneři vydali nejdříve k Líšnickému potoku. Děti ZŠ Solenice je provedly místy, kde se bude nacházet naučná stezka o vodě. Při návštěvě MŠ Solenice zhlédli partneři představení, které děti připravovaly na besídku, a inspirovali se pracovními výtvory dětí s tématem voda. U vchodu je uvítala víla Vodněna a dále si mohli prohlédnout plakáty s tématy živočichové u vodních toků, koloběh vody či kapka vody. Poté se partneři odebrali do Dolních Hbit, kde se konal Den dopravní výchovy. Program byl rozdělen do dvou částí. Nejprve žáci pracovali ve svých třídách na různých tématech. Druhá část dne probíhala na pěti stanovištích. Smíšené skupiny žáků si na jednotlivých stanovištích mohly prakticky ověřit své znalosti z pravidel silničního provozu, dopravních značek a křižovatek, první pomoci, vybavenosti jízdního kola. Největší úspěch sklidila stanoviště – jízda zručnosti a natáčení vlastního preventivního spotu. Posledním bodem programu byla návštěva Prahy, která za celým setkáním udělala pomyslnou tečku. Další projektové setkání se uskuteční na podzim tohoto roku v Německu.

Zdroj: red., autor: Lenka Lexová

 

Odpovědět

*