Novým předsedou představenstva Kovohutí Příbram zvolen Michal Oktavian Gürtler, Dipl. El. Ing. ETH

Ve středu 19. července 2017 byl předsedou představenstva společnosti Kovohutě Příbram
nástupnická, a. s. zvolen pan Michal Oktavian Gürtler, který byl před tím jmenován novým
členem představenstva na základě rozhodnutí jediného společníka, tj. společnosti Caminor
(Netherlands) N.V., při výkonu působnosti valné hromady.

V představenstvu i ve funkci jeho předsedy nahradil v květnu zesnulého PhDr. Milana Sládka.

Michal Gürtler je českým rodákem žijícím ve Švýcarsku. Je absolventem Federálního
institutu technologie v Curychu v oboru elektrotechniky. Před odchodem do Švýcarska
studoval fakultu elektrotechniky ČVUT Praha. Je konzultantem v oblasti telekomunikací.
Pracoval 35 let pro společnost Alcatel Switzerland Ltd.

Předpokládáme, že změna v představenstvu bude mít pozitivní vliv na fungování, činnosti,
obchodní partnery a zaměstnance Kovohutí Příbram.

Zdroj: red. autor: Ing. Miroslav Jarolímek

Odpovědět

*