OA a VOŠ Příbram: Mezinárodní setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob TANDEM

OA PříbramKoordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a německém Regensburgu jsou v České republice a ve Spolkové republice Německo celostátními odbornými pracovišti pro výměnu dětí a mládeže mezi oběma zeměmi. Již 15 let tato koordinační centra podporují také zahraniční praxe českých a německých učňů a žáků odborných škol.

Od roku 2000 se programu účastnilo v rámci 798 běhů 2 270 mladých žen a přesně stejný počet mladých mužů v obou zemích, což je celkem 4.540 žáků, kteří absolvovali svou odbornou praxi v zahraničí. Právě z toho důvodu se v Praze ve dnech 16. a 17. 4. 2016 konalo setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob, jehož cílem bylo vyhodnocení zkušeností účastníků zahraničních stáží a sdílení příkladů nejlepší praxe.

Obchodní akademie Příbram zahájila spolupráci s Tandemem Plzeň v roce 2009 a od této doby si každoročně úspěšně vyměňuje praktikanty s partnerskou školou v Idaru-Oberstein. Zahraniční stáže byly v minulosti financovány z evropského programu Leonardo da Vinci a od roku 2013 z jsou finančně podpořeny v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1. A kdybychom i my organizovali setkání všech našich českých a německých praktikantů sešla by se nás úctyhodná řada. Praxi v Příbrami totiž doposud absolvovalo 28 německých žáků. Praxe v Idaru-Oberstein se zúčastnilo 36 českých studentů, což je celkem 64 mladých odvážlivců, kteří překonali strach a předsudky a vyjeli do zahraničí, aby se poprali s novými výzvami a cizojazyčným prostředím. Mimo to do výměn bylo zapojeno více než 10 doprovodných osob. A to nepočítáme dalších šest německých praktikantů, kteří přijedou na třítýdenní praxi do Příbrami v červnu.

Věříme, že zahraniční stáž přispívá k odbornému i osobnostnímu rozvoji účastníků a zároveň zvýší jejich šance na trhu práce a doufáme, že i v budoucnosti se nám na poli mezinárodní spolupráce bude dařit, neboť poznáváním cizích kultur poznáváme především sami sebe a učíme se respektovat ostatní, což je v současné komplikované politické situaci velmi přínosné.

Zdroj: red., autor: Lenka Lexova (OA a VOŠ Příbram)

Odpovědět

*