OA a VOŠ Příbram: Výjezd do Hoornu v rámci programu Erasmus+

OA_erasmusNa konci června se uskutečnilo deváté setkání projektu Erasmus+ v holandském Hoornu. Mezinárodní projekt s názvem „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“ je realizován od roku 2014 a je do něj zapojeno celkem pět příbramských mateřských škol a dvě základní školy, jejichž zřizovatelem je právě Město Příbram.

Hlavním účelem tohoto setkání byla společná práce na knize, která je stěžejním výstupem tohoto projektu. Při této návštěvě jsme se také intenzivně věnovali tématu tradic, při návštěvě městečka Volendam proběhla exkurze do výrobny sýrů a dřeváků. Dalším zajímavým zážitkem byla návštěva muzea Enkhuisen, ve kterém se mimo jiné nachází i skanzen s domy, které sem byly přestěhovány z různých částí Holandska. Velmi působivou částí skanzenu je ulice povodni, která ukazuje sílu a nebezpečí moře. V této ulici se nacházejí domy poškozené povodní a v malém infocentru před ulicí je možno dozvědět se o historii Holandska a o povodni v roce 1953, která byla počátečním impulsem ke stavění hrází. Když v roce 1953 zmizela velká část jižních provincií pod mořem, rozhodla se vláda zahájit boj s mořem a začalo rozsáhlé budování hrází a přehrad, které je unikátní v celém světě. Nedílnou součástí holandských tradic je tedy rčení, že kdyby nebylo hrází, nebylo by Nizozemí.  I při této návštěvě jsme se během dvou workshopů zabývali artefiletikou.

První workshop s názvem Pod lupou se zaměřoval na lidské tělo a jeho vnímání, druhý workshop s názvem Města se zaměřoval na stereotypy bydlení. Naši holandští partneři zavítají do Příbrami v září u příležitosti Šalmaje a dále v prosinci, kdy se uskuteční další projektové setkání.

Tento projekt je jedním z příkladů perfektní spolupráce mezi městy Příbram a Hoorn, která byla zahájena v roce 1992. Obě města úspěšně spolupracují v oblasti školství, kultury a sportu. V roce 2017 dosáhne partnerství jubilea 25 let a v Hoornu se u této příležitosti uskuteční velká oslava.

Zdroj: red., autor: Lenka Lexová (OA a VOŠ Příbram)

Odpovědět

*