Obce mají nejvyšší čas začít řešit nové nařízení EU

Centrum společných služeb DSO ORP Příbram uspořádalo seminář k novému nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation GDPR), které je plně účinné od 25. května 2018.

Nařízení EU 2016/679 se vztahuje na obce všech kategorií, soudy, příspěvkové organizace, státní podniky, školy, veřejné nebo ozbrojené sbory a komory na území ČR. To znamená, že obce musí mít k 25.5.2018 provedené analýzy existujícího prostředí v oblasti osobních údajů a zajištěného pověřence.

V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným subjektům vysoké pokuty, které mohou být v mnoha případech až likvidační.

GDPR po vzoru předpisů na ochranu hospodářské soutěže zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud zvyklí. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů. Pracovníci Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, které bylo zřízeno na základě projektu SMO ČR, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017), představili na semináři postupy krok za krokem, co musí obce v této záležitosti učinit už nyní. Dále informovali přítomné, že pomohou členským obcím s revizí spojenou s analýzou existujícího prostředí v oblasti osobních údajů. Budou se snažit obce zapojené do svazového projektu postupně provádět jednotlivými úkoly v oblasti GDPR krok za krokem, a to zdarma,“

Dále se řeší otázka pověřence, předpoklad proškolení ze strany SMO ČR a následný výkon pro členské obce CSS – v případě jejich zájmu.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*