Obchodní akademie na mezinárodní konferenci ACES

1V letošním školním roce je Obchodní akademie Příbram opět zapojena do mezinárodního projektu ACES. ACES  je síť  středoevropských škol, která byla založena v roce 2006 rakouskou nadací Erste Foundation ve spolupráci s Interkulturním centrem Vídeň.

V roce 2009 se do partnerství přidala slovenská vzdělávací organizace Včelí Dom a společně podporují výměnné pobyty a mezinárodní spolupráci mladých lidí a učitelů ve střední Evropě. Každý rok je vyhlášeno nové projektové téma, v letošním roce mohly školy předkládat projekty na téma solidarita. Celkem bylo předloženo 265 žádostí, z nichž pouze 42 prošlo schvalovacím řízením.

Náš projekt s názvem „Pomáháním druhým zlepšujeme svět kolem nás“ byl mezi těmi úspěšnými. Díky tomu jsme se mohli zúčastnit slavnostního zahájení v Sarajevu. Kromě delegace z Obchodní akademie Příbram a delegace naší partnerské školy v Žiaru nad Hronom se konference zúčastnilo celkem 100 škol z 15 zemí střední Evropy.  Během této mezinárodní konference jsme se seznámili s různými aspekty solidarity a zúčastnili se několika workshopů, které nám pomohly k širšímu vnímání solidarity, a dále jsme měli možnost seznámit se s prací dobrovolníků a humanitárních pracovníků z různých zemí.

Projekt bude realizován v letošním školním roce, ve kterém nás čeká přijetí slovenských partnerů, dále výjezd na do Žiaru nad Hronom a na závěr evaluační konference v Senci. Místní projektové aktivity zahrnují sbírání peněz pro různé nadace, jako například Světluška, dárcovství krve, spolupráci s charitou a dobrovolnictví. Věříme, že naše aktivity opravdu pomohou a alespoň trošku zlepší svět kolem nás.

Lenka Lexová

Konference v Sarajevu

Po příjezdu do hotelu jsme byli ubytovaní do pokojů, do kterých byli rozděleni studenti z různých škol a národností. Já jsem byla ubytovaná s Lízou z Moldávie a s Annou ze Slovinska. Překvapilo mě, že všichni studenti, s kterými jsem se seznámila, byli velmi přátelští a komunikativní. První den jsme neměli moc práce, v šest jsme se měli dostavit do hlavního sálu, kde jsme byli seznámeni s tématem tohoto roku a měli jsme mezi sebou probrat, co od projektu očekáváme. Téhož dne jsem se také seznámila s našimi partnery projektu a ihned jsem se s Karin ze Slovenska skamarádila. Úterý a středa byla nabitá programem plným aktivit jak s učiteli, tak s ostatními studenty. Snažili jsme se všichni navzájem poznat a nějak si popovídat. Nejvíce se mi líbil workshop, ze kterého jsme si s Karin odnesly nejvíce a z kterého chceme použít metody, až se budou konat výměnné pobyty.

Laura Babjaková

 

Odpovědět

*