Od září startuje první přípravná třída v Příbrami

školaPrvní den v září dětem opět startuje desetiměsíční povinná školní docházka a ti nejmenší nastupují do mateřských škol. Na šesté základní škole je ovšem ještě něco navíc. Otevírá se takzvaná přípravná třída, která bude sloužit dětem, které dostaly odklad. 

Tato třída se nezapočítává do povinné školní docházky, a ani neučí děti číst a psát. Počet žáků ve třídě je v rozmezí mezi 7-15, s dotací 20 hodin týdně.

My jsme se sešli s učitelkou, Mgr. Lenkou Novotnou, která na tomto projektu pracovala tři roky, a od září přípravnou třídu povede. Lenka studovala na titul Mgr. na ZČU v Plzni. Má mnohaleté pedagogické zkušenosti, a to i mimoškolní. Pravidelně jezdí na dětské tábory, nebo pořádá zájmové akce pro děti. My jsme se Lenky zeptali na několik otázek týkajících se přípravné třídy.

Lenko, pro jaké děti je přípravná třída vhodná?

Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky, s vadou řeči, se sníženou koncentrací pozornosti, se zrakovou či sluchovou poruchou, se zdravotním oslabením, ze sociokulturním znevýhodněním či děti z bilingvních rodin.

Jaký je záměr této třídy?

Hlavním cílem je připravit děti pro bezproblémový nástup do 1. třídy. Dále vést dítě k samostatnosti, utužování návyků, posilování sebevědomí. Bude to vlastně takové škola hrou.

Jakými metodami se budou děti učit?

Vše bude vycházet ze specifických požadavků dětí. Budou se učit především díky hrám a tvořivým činnostem. Nadstandardně budeme jezdit na výlety, účastnit se na projektech školy, návštěvy divadel, muzeí apod.

Jak se budou děti hodnotit?

Na úvod je nutno dodat, že přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují, pouze v závěru roku obdrží pochvalný list.

Budou moci využívat prostor škol jako ostatní žáci?

Samozřejmě. Děti budou moci docházet do školní družiny, nebo se stravovat ve školní jídelně, kam budeme společně docházet. Výuka bude probíhat klasicky v jedné ze tříd.

Letos do přípravné třídy nastupuje 12 žáčků. Držíme novému projektu palce a věříme v jeho dlouholetou budoucnost.

Zdroj: red.

Odpovědět

*