Organizační řád Městského úřadu Příbram: Změna k 1. 4. 2015

Rada města Příbrami na svém lednovém jednání schválila Organizační řád Městského úřadu Příbram platný k 1.4.2015. Důvodem změny struktury úřadu je proces racionalizace a zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností vykonávaných Městským úřadem Příbram.

Náměstí TGM (3)V rámci reorganizace došlo ke změnám v cca 20 kancelářích, stěhování se týkalo téměř 50 zaměstnanců, tomu v odpovídajícím rozsahu byla upravena počítačová síť, elektronická spisová služba, byly posíleny telefonní ústředny, provedeny rozpočtové změny a cca pro 100 zaměstnanců byly zpracovány personální dokumenty.

Organizační řád byl měněn naposledy v roce 2011

„Organizační řád byl měněn sice průběžně, naposledy však v roce 2011. Doba pokračuje a je třeba se přizpůsobovat. Existuje mnoho nových zákonů a nařízení, máme například nový Občanský zákoník. To jsou vnější vlivy, které mají dopad na chod veřejné správy. Je samozřejmé, že jednou za čas je zapotřebí tyto vnější změny promítnout i do vnitřní struktury městského úřadu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že přišlo nové vedení, které je jinak složeno, než bylo vedení předchozí. Z těchto důvodů v podstatě již nebylo možné převzít původní schéma,“ vysvětlil nutnost změny již dříve starosta Jindřich Vařeka s tím, že mnohé z patnácti odborů byly buď přetransformovány anebo doplněny. „K 1. dubnu má úřad celkem 206 zaměstnanců,“ dodal starosta Vařeka.

Nově vzniklé odbory: 1) odbor kancelář města 2) odbor investic a rozvoje města 3) odbor správy majetku 4) odbor občanských agend 5) odbor práva a veřejných zakázek

Zrušené odbory: 1) odbor silničního hospodářství a investic 2) odbor právní 3) odbor koncepce a rozvoje města 4) odbor ochrany a obrany

Městský úřad (3)

V rámci změn souvisejících s organizačními změnami městského úřadu bylo vyhlášeno celkem 12 výběrových řízení, z toho:

5 výběrových řízení na vedoucí odborů (odbor správy majetku, odbor kancelář města, odbor práva a veřejných zakázek, odbor investic a rozvoje města, odbor občanských agend)

4 výběrová řízení na vedoucí oddělení (odd. územního plánování, odd. přípravy a realizace projektů, odd. rozvoje města a odd. sociální prevence a kurately)

Zdroj: red, město Příbram, foto: red

Odpovědět

*