Podnikání nanečisto aneb veletrh fiktivních firem „Podzimní Příbram“

Veletrh fiktivních firemNa Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Příbram ve dnech 10. a 11. listopadu proběhl již 18. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem. Jedná se o tradiční podzimní akci, na které se potkávají, soutěží a obchodují nereálné fiktivní studentské firmy z různých škol naší republiky.

„Veletrh je pro žáky jednou z prvních možností, jak využít své znalosti v praxi a zúročit je s ostatními v téměř tržním prostředí,“ uvedla k veletrhu Marcela Blažková, ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy v Příbrami s tím, že akce byla dvoudenní: první den byla neveřejná část, kde se jednotlivé studentské firmy presentovaly, ukazovaly své produkty a podávaly o sobě a svých aktivitách podrobnější informace. Hodnotila se obsahová i grafická stránka prezentace, kultura vystupování, cizojazyčná komunikace a celkový dojem. Druhý den byl, to už i za účasti široké veřejnosti, věnován vlastnímu obchodování se vším, co k němu patří.

„Je skvělou zprávou, že díky příbramské obchodní akademii začíná podpora podnikání již na škole. Fiktivní firmy jsou výborným nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí. Umožňují studentům rozvíjet obchodní dovednosti, propojit teoretické znalosti z různých předmětů a lépe je tak připravit do budoucí praxe,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda, který se za město spolu se starostou Jindřichem Vařekou a místostarostkou města Alenou Ženíškovou slavnostního zahájení na příbramském Zámečku zúčastnil.

Fiktivní firma je volitelný předmět, který si mohou studenti Obchodní akademie v Příbrami volit ve třetím a čtvrtém ročníku. V předmětu skupina studentů modeluje činnost firmy od jejího založení, přes celou její práci, či přípravu katalogů, obchodování až do závěru ukončení firmy na konci 4. ročníku. Studenti si sami si vybírají svůj předmět podnikáni, vybírají ze svého středu ředitele firmy, registrují se na fiktivních úřadech, realizují marketing a shánějí zboží i kupce.

Studenti byli první den hodnoceni nezávislou komisí, jejímiž členy byli paní Irena Karpíšková, ředitelka Okresní hospodářské komory Příbram, Alexander Frič, učitel z partnerské obchodní akademie ze Žiaru nad Hronom a Vladimír Králíček, generální ředitel firmy J.K.R., s.r.o. Druhý den zasedala komise ve složení Lukáš Hula z CEFIFu Praha, Alexander Frič a Miroslav Jarolímek, marketingový manažer Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Výsledky obou dvou dnů veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbram můžete nalézt na webových stránkách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram zde: http://www.oapb.cz/

Veletrh fiktivních firem

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*