Poslední výjezd do Hoornu

V termínu od 12. do 15. 6. 2017 se uskutečnil poslední výjezd do Hoornu v rámci projektu Erasmus+ „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“.

Tento projekt byl realizován v posledních třech letech a město Příbram jako předkladatel projektu zapojilo na české straně šest příbramských mateřských škol a dvě základní školy, jejichž zřizovatelem je právě Město Příbram, a Vzdělávací institut Středočeského kraje. Holandskými partnery byli Město Hoorn, Bernardus van Bockxmeerschool, Stichting Kinderopvang Hoorn, Stichting Netwerk. Tento vzdělávací projekt byl založen na metodě artefiletiky. ARTEFILETIKA je moderní pojetí výchovy, které rozvíjí schopnosti komunikace, reflektivity a kritického myšlení a využívá zážitkového přístupu prostřednictvím uměleckých aktivit. V průběhu projektu se uskutečnilo několik workshopů artefiletiky, kterých se účastnili čeští i holandští učitelé. Při výjezdu do Hoornu se konala závěrečná konference projektu, na které zhodnotili přínosy projektu pro všechny zapojené instituce a pokřtili knihu o tradicích a zvycích v České republice a Holandsku. Elektronická verze knihy bude k dispozici na webových stánkách města. Důležitou součástí projektu byly výjezdy pedagogů, v rámci kterých navštěvovali partnerské instituce, seznámili se se systémem vzdělávání v partnerské zemi a vzájemně si vyměňovali zkušenosti a čerpali inspiraci pro jejich práci.

Projektové období uteklo jako voda, nicméně věříme, že navázaná spolupráce a partnerství bude pokračovat dalším projektem Erasmus+ a že spolupráce mezi městy Příbram a Hoorn, která v letošním roce dosáhla 25letého jubilea, bude i v budoucnu úspěšně pokračovat.

Zdroj: red., autor: Lenka Lexová

Odpovědět

*