Přednáška na téma „Důsledky finanční negramotnosti”

penizeDne 30. 4. 2015 se na OA a VOŠ Příbram uskutečnila pro studenty 1. a 2. ročníku přednáška na téma Důsledky finanční negramotnosti.

Přednáška byla součástí projektu České společnosti ekonomické zaměřeného na podporu výuky ekonomie na středních školách. Projekt nese název „Experti do škol“ a jeho záměrem je seznámit studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Aktivita je financována z nadačního příspěvku poskytnutého Nadací CERGE-EI, takže akce byla pro studenty zcela zdarma.

Na výše uvedené téma studentům přednášel doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii na Vysoké škole ekonomické v Praze, který na fakultě informatiky a statistiky vede katedru ekonomické statistiky. Věnuje se oblasti sociálně-hospodářské statistiky a národního účetnictví, je řešitelem či spoluřešitelem řady grantů a vědecko-výzkumných projektů. Působí v různých odborných organizacích a je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR a předsedou Rady vysokých škol.

Bylo jistě zajímavé poslouchat názory tohoto odborníka na v poslední době hodně diskutované téma. Mladí lidé jistě ocenili rady, které jsou důležité pro jejich další život, kdy budou nuceni hospodařit se svými financemi sami, případně v budoucím zaměstnání spravovat finance jim svěřené ve velkém. Mnohé informace určitě využijí i při výuce odborných předmětů, jako je ekonomie, statistika, účetnictví a další.

A názor studenta? Přednáška o finanční negramotnosti byla určitě zajímavá. Pan Ing. Jakub Fischer nám vyprávěl příběh o fiktivní postavě Pepovi z Litvínova a použil ho jako příklad, aby nám na něm vysvětlil, proč není dobré si půjčovat peníze a nečíst obchodní podmínky, a také, že spoustu lidí tomu stejně nerozumí. I když si půjčíme malou částku, může narůst v několikanásobné dluhy. Pak vysvětloval, jestli je výhodnější chodit do práce nebo být doma a pobírat dávky – u našeho příkladu vyšel rozdíl asi jen 1000 Kč, což mě hodně překvapilo. Místy byla přednáška trochu méně zajímavá, ale asi záleží na každém z nás, co si z ní odnesl.

Zdroj: Mgr. Iva Čápová; Veronika Adamcová, 2. A; OA a VOŠ Příbram, foto: www.policie-sport.cz

Odpovědět

*