Příbramská nemocnice je vzorem v paliativní péči

Příbramskou nemocnici navštívila projektová ředitelka nadačního fondu AVAST Martina Břeňová v doprovodu s manažerkou NF AVAST Kateřinou Kotasovou a ředitelem Centra paliativní péče PhDr. Martinem Loučkou, PhD. S finanční pomocí nadace AVAST a konzultační podporou Centra paliativní péče obohatila letos příbramská nemocnice rozsah poskytovaných služeb právě o paliativní péči.

Cílem této návštěvy bylo vyhodnocení společné cesty, kterou urazili od spuštění projektu „Spolu až do konce“. Diskutována byla činnost jednotlivých členů v paliativním týmu, nastavené procesy a standardy péče v nemocničním i domácím prostředí, plán vzdělávání, efektivita využití svěřených prostředků a naše vize ohledně otevření lůžkového oddělení pro paliativní péči.

„Jsem nadšen skvělou prací, kterou na rozvoji paliativní péče kolegové a kolegyně v Příbrami odvádí. Je úžasné vidět zápal a nadšení pro věc, které jde v příbramské nemocnici cítit od vedení až po lékaře a sestry v přímé péči. Nejvíc sympatický je mi ale fakt, že v Příbrami také poctivě zvažují, jak péči o pacienty v závěru života dále rozvíjet a nabízet nejen nadšení ale i profesionalitu a fungující organizaci zdravotní péče. Těším se na jejich další úspěchy a rád budu příbramskou nemocnici dávat v tomto ohledu ostatním za vzor,“ prohlásil ředitel Centra paliativní péče PhDr. Martin loučka, PhD.

Paliativní poradna v Oblastní nemocnici Příbram je otevřena od pondělí do pátku, vždy od 13 do 15 hodin. Tel.: 318 641 556, e-mail: paliativni.centrum@onp.cz

V rámci paliativní péče je poskytována pomoc při tíživých situacích multioborovým týmem, do kterého patří lékař, klinický psycholog, fyzioterapeut, nutriční terapeut, domácí péče, sociální pracovník, zdravotní sestra a v případě zájmu i duchovní péče.

Paliativní centrum vytváří optimální podmínky pro nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti. Cílem je zachování co nejvyšší kvality života, zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu také jeho blízkým. Paliativní péče chápe umírání jako nedílnou součást života. I přes dobrou paliativní péči v důsledku nemoci pacienti umírají. Princip paliativní péče není život uměle prodlužovat ani zkracovat, ale zkvalitnit. Poskytovaná péče je zásadně týmová a individuální, zohledňuje biologické, psychologické, sociální i spirituální potřeby a přání umírajícího pacienta a jeho blízkých.

Zdroj: red., autor: Renata Handlová

Odpovědět

*