Příbramská nemocnice se připojila ke Dnu hygieny rukou

Stánek, umístěný v prostorách hlavní recepce Oblastní nemocnice Příbram, vzbudil v pondělí 7. května zájem mnoha kolemjdoucích pacientů i návštěvníků. Příbramská nemocnice se zapojila do Světového dne hygieny rukou, který je osvětovou akcí Světové zdravotnické organizace.

U stánku byly připraveny vyškolené sestry, které zájemcům vysvětlily a předvedly správnou hygienu rukou. Za použití fluoreskující desinfekce si lidé mohli sami zjistit, na která místa při mytí zapomněli. Pro menší návštěvníky nemocnice byly připraveny i cukrovinky a
upomínkové předměty, kterými nepohrdli ani dospělí. Akce se konala od 8 do 14 hodin a její snahou bylo upozornit veřejnost na nutnost správného mytí a dezinfekce rukou.

Správné mytí rukou a jejich následná dezinfekce je totiž jedním z nejlehčích způsobů, jak se kdekoliv vyhnout mnoha přenosným onemocněním, až 80% procent všech infekčních onemocnění se totiž přenáší na rukou.

Zdoj: red., autor: Bc. Martin Janota

Odpovědět

*