Přijímání dětí do MŠ startuje již zítra

6IOf_GHmO7AcXF2qb5eJIxn3az7TRUiXeQ7vDVbyD_YsyhX7mIa7w1msY3bluO-CQMR7js4Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2015/2016 se budou letos podávat ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 10 do 16 hodin. „S sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost. Tiskopisy žádostí jsou připraveny ke stažení na webových stránkách mateřských škol nebo k vyzvednutí v příslušné mateřské škole,“ informuje Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Příbram.

Celková kapacita míst v příbramských mateřských školách je 1332 míst. „Ve školním roce 2013/2014 jsme v budově v Žežické ulici uvedli do provozu 4 třídy a navýšili tak kapacitu mateřských školek zřizovaných městem o 112 míst. Od 1. ledna 2015 jsou nově zprovozněny 2 třídy v budově na náměstí dr. Theurera a kapacita se tak navýšila o dalších 36 míst,“ vysvětluje dále zaOdbor školství, kultury a sportu Mgr. Lenka Rothová a dodává, že z těchto důvodů se předpokládá, že zájem o umístění tříletého a staršího dítěte s trvalým pobytem v Příbrami bude uspokojen.

Do mateřské školy se přijímají děti starší tří let. Děti mladší tří let jsou v praxi přijímány též: záleží však na několika faktorech: pokud je v MŠ volné místo, pokud má dítě v MŠ sourozence, pokud jsou v MŠ prostorové podmínky pro péči o dítě mladší 3 let a záleží také na zralosti dítěte, zda je schopno plnit školní vzdělávací program: tyto individuální případy (stejně tak, jako ty standardní) jsou v kompetenci ředitelky MŠ.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*