Přinášíme Vám jména členů zvolených do nových výborů a komisí města Příbram

Dnes město Příbram zveřejnilo na svých webových stránkách kompletní složení všech výborů a komisí města. Přinášíme Vám kompletní složení všech komisí. 

Náměstí TGM (2)

Finanční výbor
Předseda: Ing. Petr Rotter
Členové: Marta Frýbertová, Mgr. Marek Školoud, Ing. Markéta Klemšová, Mgr. Jiřina Humlová, Zdeněk Havrančík, Petr Větrovský, František Caithaml, Ing. Jiří Neuman

Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Juraj Molnár
Členové: Valdemar Brožík, Vojtěch Šamšula, Pavel Sirotek, Karel Urban, JUDr. Dagmar Říhová, Václav Vitouš, Zbyněk Havelka, Ing. Jiří Dostál

Komise bezpečnostní a dopravní
Předseda: Vladimír Srnka
Členové: Milan Hrudka, Ing. Petr Doubek, Roman Fadějev, Václav Antonín, Vladimír Pechar, Jan Mára

Bytová komise
Předseda: Ing. Jiřina Michalová
Členové: Věra Kresslová, Marta Frýbertová, Václav Antonín, Ing. Jaroslav Vácha, Radek Karnoš, Jana Valterová

Komise fondu modernizací a oprav
Předseda: Roman Havasi
Členové: Alena Hlubučková, Věra Kroftová, Ladislav Truhlář, Miroslav Rampa, František Caithaml, Klára Karlíková

Kulturní, letopisecká a památková komise
Předseda:  Mgr. Ing. Jan Cikler
Členové: Květa Štefanová, Milan Hrudka, MVDr. Václav Beneš, Ing. František Dohnal, Jarmila Potůčková, Jiří Paul, Bc. Libor Michvocík, Ivan Bukovský, Mgr. Vladimír Král, Jana Valterová

Komise zdravotní a sociální
Předseda:  PhDr. Petr Vácha
Členové: Helena Holánková, Bc. Alena Ženíšková, MUDr. František Hauser, Bc. Magdaléna Kočová, Dana Čápová, RSDr. Jiří Svoboda, Dana Pikrtová, Mgr. Patricie Holasová, Mgr. Jaroslava Davidová, Monika Ciklerová

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
Předseda:  Mgr. Josef Strejc
Členové: Karel Tecl, Petr Větrovský, Petr Erben, Svatopluk Chrastina, Ing. Jiří Holý, Lucie Leišová, Jakub Hušek, Bc. Radek Eliáš

Komise pro realizaci majetku města
Předseda:  Petr Pintner
Členové: Jiří Hacaperka, Karel Vild, Zdeněk Havrančík, Miroslav Podzimek, Jan Mára, Mgr. Marek Školoud

Komise pro výchovu a vzdělání
Předseda:  Mgr. Zorka Brožíková
Členové: Ing. Miroslava Mádrová, Mgr. Markéta Vernerová, Josef Chamula, Naděžda Abrhámová, PaedDr. Tomáš Hlaváč, Mgr. Dagmar Moravcová, PaedDr. Vladimíra Slavíková, PhDr. Luděk Fára, Mgr. Vladimír Král, Markéta Klemšová

Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci
Předseda: Ing. Pavel Pikrt
Členové: Mgr. Michal Mezera, Ing. Ladislav Michvocík, Richard Šmucler, Michal Gerčák, Jana Valterová, Mgr. Hana Sobotková

Komise pro životní prostředí a ekologii
Předseda: Mgr. Jiří Mach
Členové: Ing. Jiřina Michalová, MUDr. Helena Vithová, Zbyněk Havelka, Ing. Jan Pajtai, Hana Hečková, Radek Vystyd

Komise pro rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféru
Předseda:  Roman Mráz
Členové: Květa Štefanová, Martin Bartoš, Eva Kyseláková, Ing. Filip Ondřejek, Ing. arch. Vít Kučera, Ing. Petr Kareš, František Sobotka, Jiří Paul

Zdroj: město Příbram, foto: red

Odpovědět

*