Přípravná třída bude otevřena, věří ředitelka Mašiková

Zápisy do prvních tříd základních škol jsou již za námi, a tak je více než aktuální informace o nové možnosti pro děti s odkladem povinné školní docházky. V Příbrami je totiž příležitost zařadit takové dítě do přípravné třídy, kterou se od září chystá otevřít ZŠ Bratří Čapků v Příbrami.

Alena Mašiková

Žádat musí rodiče

Jaký je přesný postup jsme se zeptali ředitelky školy Aleny Mašikové: “Rozhodne-li ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte o odkladu povinné školní docházky, doporučí zákonnému zástupci, tedy zpravidla rodičům, vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy. Po doporučení Pedagogicko-psychologické poradny žádají o zařazení dítěte do přípravné třídy opět zákonní zástupci dítěte ředitele školy.”

Postup je tedy dvojstupňový a hlavní roli v něm hrají zákonní zástupci, kteří musí o odklad a následné zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy. O jejich žádosti bude rozhodnuto do konce měsíce května. Jelikož zápisy do mateřských škol probíhají v měsíci březnu či dubnu, je potřeba, aby si rodiče zároveň požádali také o místo pro své dítě ve školce. Jinak by později mohlo dojít k nějakému problému. Když bude dítě do přípravné třídy přijato, nahlásí rodiče tuto skutečnost do školky – v opačném případě mají rodiče jistotu, že dítě bude moci být v dané školce, kam bylo zapsáno.

Čtyři hodiny denně v malém kolektivu

Podmínkou otevření přípravné třídy je minimální počet sedmi dětí. Ředitelka školy věří, že tento počet bude dosažen a třída se tedy otevře. Maximální počet dětí v přípravné třídě je patnáct. V přípravné třídě se nebude známkovat a děti do ní budou docházet pouze dopoledne. Děti se budou moci stravovat ve školní jídelně a mohou být začleněny i do školní družiny. Hlavním smyslem přípravné třídy je adaptace dítěte na školní prostředí. Vhodná je přípravná třída pro děti s poruchou pozornosti, s logopedickými problémy, s obtížemi hrubé a jemné motoriky či se sociokulturním znevýhodněním.

Zkušenost z Dobříše

Přípravnou třídu otevřeli v září 2013 na druhé dobříšské základní škole. Jak se koncept osvědčil popisuje zástupkyně ředitelky Eva Kašparová. “V letošním školním roce 2014/2015 jsme otevřeli dvě přípravné třídy a již před zápisem do 1. ročníků jsme evidovali první žádosti pro školní rok 2015/2016. To svědčí o vzrůstajícím zájmu zákonných zástupců o možnost umístit děti do přípravné třídy. Máme také velmi kladné ohlasy od rodičů dětí, které v loňském roce i letošním roce navštěvovaly nebo navštěvují přípravnou třídu. Zákonní zástupci mají možnost přihlásit děti také do školní družiny a zájmových kroužků. Děti využívají i další aktivity, které škola pořádá pro žáky. Např.: divadelní představení, plavání, odborné pracovny – školní kuchyňku, počítačovou učebnu, tělocvičnu, navštěvují knihovnu, účastní se různých exkurzí, výletů apod.”

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*