Projekt ERASMUS+ – Praxe německých studentů v Příbrami

Stalo se již tradicí, že Obchodní akademie Příbram každoročně hostí skupinu německých praktikantů, kteří v tandemu se studenty školy vykonávají dvoutýdenní odbornou praxi v příbramských firmách.

Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak nás v termínu od 26. 3. do 6. 4. poctilo svou návštěvou 7 studentů partnerské školy BBS Idar-Oberstein. Od roku 2010 to byla jedenáctá skupina. Projekt byl financován koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem, které pro německé školy získává finanční prostředky z programu ERASMUS+. Velký dík patří firmám, které německé praktikanty přijímají pravidelně, zejména firmám Halex, Finvest, Senco a PBtisk. Praxe dále probíhaly v Okresní hospodářské komoře Příbram a v kanceláři školy. Děkujeme touto cestou všem pracovníkům těchto organizací, kteří po dobu stáže dohlíželi na praktikanty a starali se o jejich pracovní náplň.

Úzká spolupráce školy s podniky vede ke zkvalitňování odborného vzdělávání a lepší přípravě absolventů pro zapojení do trhu práce. Při praxi studenti získávají odborné dovednosti, praktické zkušenosti a sociální kompetence. Mezinárodní spolupráce tomu dodává ještě další, evropský rozměr. Díky kvalitní realizaci mezinárodních stáží se OA Příbram podařilo získat Certifikát kvality. Tohoto ocenění si velmi vážíme, neboť nám umožňuje pokračovat v projektech mobilit. Naši studenti se rozjedou do světa za praxí v květnu. Šest studentů absolvuje svou stáž v Německu a šestnáct studentů pojede na zkušenou do Londýna. Věříme, že se jim tam bude líbit stejně jako německým studentům u nás.

A jak se o praxi v příbramských firmách vyjádřili sami studenti?

Ve dnech 26. března až 6. dubna 2018 proběhla na OA Příbram praxe s německými studenty. Tato praxe se uskutečnila na základě dlouhodobé spolupráce mezi příbramskou a německou střední školou. V pondělí 26. března jsme byli rozděleni do dvojic – německý a český student – a následně rozvezeny do firem v  Příbrami. Já se svým německým studentem jsme šli do PBtisku. Tato firma se specializuje na výrobu knih. Ve firmě jsme byli příjemně uvítáni a provedeni celým areálem. Další den jsme si prošli výrobu a začali pracovat na úkolech. Jeden z úkolů byl lepší propagace knih mezi námi studenty. Cílem této dvoutýdenní praxe bylo získání informací o firmě, o výrobě knih a především procvičení cizích jazyků. Těšíme se opět na další odbornou praxi.
Richard Štefan, Vít Kožíšek, 2. A

Naše dvojice chodila do Halexu, což je firma, která se zaměřuje na výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Většinu času jsme strávili tím, že jsme překládali německé návody do češtiny a poté je upravovali. Kromě toho jsme taky pomáhali skládat výkresy. Náš “vedoucí” byl ochotný nám se vším pomoct, ukázat nám firmu a vše nám vysvětlit.
Andrea Suchopárová, 2. B

Naši studenti ve druhém ročníku absolvovali praxi ve firmách, kde uplatňují své teoretické a praktické znalosti získané při výuce. V letošním roce se tato odborná praxe konala v jarním termínu 26. 3. – 6. 4. 2018. Rozdělili jsme se do skupinek a šli jsme každý do jiné firmy. Já a moji dva němečtí kamarádi jsme šli do Finvestu, kde nás čekalo milé uvítání. Všichni zde byli velice milí a ochotní. Praxi jsem si užil a těším se na další možnost praxe.
Stanislav Pelikán, 2. A

Na přelomu měsíce března a dubna jsem se účastnil projektu, jehož organizátorem je Obchodní akademie v Příbrami, kterou navštěvuji 2. rokem. Vykonával jsem dvoutýdenní praxi s německou studentkou v Okresní hospodářské komoře v Příbrami. Nasbíral jsem zde spoustu zkušeností. Komunikoval jsem především v anglickém jazyce, což uplatním v budoucnosti. O naši pracovní náplň se starali pracovníci firmy. Organizačně bylo vše výborně zajištěné. Projekt byl pro nás velmi přínosný a s chutí se zapojím do dalších akcí školy.
Roman Vršecký, 2. B

Ve dnech 26. 3. až 6. 4. jsme já a německá praktikantka jménem Jessica Mando navštěvovali příbramskou firmu Senco. Po dobu dvou týdnů jsme měli možnost sledovat rozvíjející se firmu v každodenním provozu se vším všudy. Za tuto dobu jsme získali mnoho zkušeností, které korespondovaly s mým oborem na obchodní akademii. Navíc jsem si díky této praxi zlepšil svoji angličtinu, za což jsem velmi rád.
David Pammer

Zdroj: red., autor: Lenka Lexová, Iva Čápová

Odpovědět

*