Projektové setkání ERASMUS+ na OA Příbram

V listopadu jsme v rámci našeho projektu ERASMUS+ s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“ hostili na Obchodní akademii Příbram skupinu studentů z partnerské školy v Idaru-Oberstein, kteří mimo jiné navštívili jubilejní 20. ročník veletrhu fiktivních firem.

V termínu od 18. do 21. 12. se uskutečnilo další setkání, kterého se tentokrát účastnili zástupci všech institucí zapojených do projektu, a to učitelé školy BBS Idar-Oberstein, pracovníci Sdružení průmyslu polodrahokamů a diamantů, Průmyslového svazu šperků a kovových výrobků a představitelé kraje Birkenfeld.

V rámci tohoto setkání proběhla pracovní schůzka na Obchodní akademii Příbram, při které byly prezentovány dosavadní výsledky projektu, jako například výukové materiály zaměřené na mezinárodní obchod, testy prověřující znalosti z oblasti založení firmy a daňové problematiky či koncept fiktivních firem. Náš projekt se nachází přesně v polovině, a tak dalším bodem byla průběžná zpráva, která byla předložena národní agentuře v Německu. Všechny tyto informace byly rovněž prezentovány při přijetí na Krajském úřadu v Praze zástupcům
z odboru školství a VISKu, neboť tyto instituce jsou dalšími partnery na české straně.

Jelikož primárním tématem projektu je obchod a podnikání, nemohla ani tentokrát v programu chybět exkurze do místní firmy. Hospodářská komora Příbram, která je posledním českým partnerem, zprostředkovala návštěvu firmy Keramika Celina v Lešeticích, která je členem hospodářské komory. Tato firma vznikla krátce po Sametové revoluci a od té doby její majitelé úspěšně provozují rukodělný keramický závod zaměřený na výrobu keramiky
s náboženskou tematikou. Touto cestou bychom rádi poděkovali za vřelé přijetí, při kterém nás majitelé provedli výrobou, zasvětili nás do specifik jejich obchodu a zodpověděli všechny zvídavé dotazy. Při návštěvě Prahy následující den jsme se mohli přesvědčit o tom, že Pražské Jezulátko, které firma vyrábí jako jediná v České republice, je opravdu unikátním uměleckým výrobkem v každém obchodě se suvenýry.

Jak již bylo řečeno, projekt se přehoupl do své druhé poloviny a v roce 2018 nás čeká výjezd do Idaru-Oberstein v březnu a přijetí německých partnerů v listopadu, takže mezinárodní spolupráce bude opět nedílnou součástí výuky na OA Příbram.

Autor: Lenka Lexová

 

 

Odpovědět

*