Provozováním In-line dráhy Nový rybník – Fialův rybník bylo pověřeno Sportovní zařízení města Příbram

Dne 22. 10. bylo městskou radou rozhodnuto o převedení nové In-line dráhy pod správu SZM. Údržba a úklid dráhy je prováděn ve spolupráci s Technickými službami města Příbram.

In-line dráha Nový rybník – Fialův rybník je v provozu od 29. 9. 2018, kdy byla za účasti starosty a místostarostky města Příbram slavnostně otevřena. Kromě vlastního pravidelného úklidu se SZM domluvilo na provádění důkladnější údržby s Technickými službami města Příbram.

Na In-line dráze prozatím ještě chybí značení krajnic a směru jízdy, to se bude dělat hned z jara. „V současné době je dráha ošetřena ochranným nástřikem, na který se nedoporučuje nanášet jiné barvy či postřiky. Značení budeme z tohoto důvodu provádět až na jaře,“ říká ředitel SZM Jan Slaba.

In-line dráha je v provozu v závislosti na počasí od března do listopadu a v zimních měsících se neudržuje. Provozovatel In-line dráhy nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu In-line dráhy.
Návštěvní řád naleznete na informační ceduli u Junior Klubu a horního vchodu do Areálu Nového rybníka, u Letního kina.

Zdroj: red., autor: Bc. Miroslava Poláková

Odpovědět

*