Rada města zvolila nové zástupce do školských rad

Zřízení a fungování školských rad na základních, středních a vyšších odborných školách je povinné a vyplývá ze školského zákona.

Školáci

Jednotlivé školské rady zřizuje vedení města, které zároveň určí počet členů a volební řády. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů je tři roky a zasedat musí každá školská rada minimálně dvakrát za rok. V pravomoci školské rady je mimo jiné podání návrhu na odvolání ředitele, schvalování školního řádu či výroční zprávy nebo projednávání návrhu rozpočtu.

K poslednímu dni roku 2014 skončilo funkční období většině členů školských rad základních škol v Příbrami. Rada města vzala na svém jednání 19. ledna tento fakt na vědomí a zároveň odvolala ze školské rady ZŠ Bratří Čapků bývalého místostarostu Ivana Šedivého a bývalou radní Jiřinu Kaiserovou, u kterých ještě funkční období neskončilo.

 Noví zástupci zřizovatele:

 Nově budou v jednotlivých školských radách zastupovat zřizovatele tito lidé:

ZŠ Bratří Čapků: Mgr. Markéta Vernerová a Mgr. Dagmar Moravcová,

ZŠ pod Svatou Horou: PaedDr. Tomáš Hlaváč a Mgr. Vladimír Král,

ZŠ Jiráskovy Sady: Ing. Miroslava Mádrová a PhDr. Luděk Fára,

ZŠ Březové Hory: Mgr. Václav Švenda a PaedDr. Tomáš Hlaváč,

ZŠ 28. října: Mgr. Zorka Brožíková a PaedDr. Vladimír Kříž,

ZŠ Školní: Ing. Markéta Klemšová a Naděžda Abrhámová,

Waldorfská škola: PaedDr. Vladimíra Slavíková a Josef Chamula.

Všichni výše uvedení zástupci jsou jmenováni s účinností od 1. února 2015 a jejich funkční období skončí 31. ledna 2018.

Odpovědět

*