Registrační značky na přání: otázky a odpovědi

značka na přáníOd 1. 1. 2016 si můžete podat žádost o registrační značku na přání. Přinášíme vám informace o tom, jak žádost probíhá, a kolik značka na přání stojí.

Pokud máte o značku na přání zájem, jděte s vyplněnou žádostí na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, kde máte registrované vozidlo. Žádost lze podat i písemně nebo prostřednictvím datové schránky.

V žádosti je nutné uvést své identifikační údaje. U fyzických osob tj. jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Právnické osoby uvedou svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob a adresu sídla. Významnou součástí žádosti je znění návrhu značky.

Jelikož se jedná o běžné podání žádosti, váš požadavek bude vyřízen do 15 dnů. Buď značku dostanete, nebo bude váš návrh zamítnut.

Poplatek za značku na přání činí 5 000 Kč za jednu tabulku. Pro osobní automobil, tj. dvě registrační značky, cena značek na přání činí celkem 10 000 Kč.

Návrh značky je možné si skrze příslušný úřad obce s rozšířenou působností zarezervovat na dobu 3 měsíců. Během této doby nesmí být značka ve stejném znění vydána jinému zájemci.

Znění značky může být kombinací čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q, W z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Na značce musí být vždy nejméně 1 číslo. Nebudou schváleny žádosti s návrhy hanlivými, podněcujícími k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (hvězdička, otazník aj.), nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. Každý z úřadů obce s rozšířenou působností má k dispozici instrukce a kritéria, podle kterých bude značky schvalovat. Konečné schválení textu je na rozhodnutí příslušného úřadu.

Počet znaků textu na značce u osobního automobilu je 8, u motocyklu 7 znaků a u mopedu se na značku vejde 5 znaků.

Značka je přenositelná a vázána na konkrétní osobu. Můžete ji použít na svůj automobil, moped i motocykl, ale vždy pouze na jedno vozidlo. Vzhledem k tomu, že je vázána na jméno, nedá se prodat!

Další otázky a odpovědi jsou k dispozici zde.

Zdroj: red., autor: Lucie Jeníčková

Odpovědět

*