Sídliště Křižáky: beseda v úterý 22. září!

KřižákBeseda s občany města Příbrami, která se bude tematicky věnovat vylepšení společenského, kulturního a životního prostředí veřejného prostoru na příbramském Sídlišti Křižáky, se uskuteční v úterý 22. září od 18 hodin v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka.

„Již v průběhu července jsme oslovili občany našeho města o vyplnění dotazníku, kterým byla odstartována příprava revitalizace veřejných prostranství Sídliště Křižáky,“ uvedl v souvislosti s besedou starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka s tím, že pouze ve spolupráci s těmi, kteří v dané lokalitě bydlí nebo ji dlouhodobě navštěvují, je možné tento projekt realizovat. Na výše zmiňované besedě budou oznámeny výsledky dotazníkového šetření a bude se diskutovat o jeho výsledcích.

„Cílem našeho snažení je kultivovat a oživit veřejná prostranství, protože jsme si vědomi, že jejich kvalitní řešení je velice důležité pro kvalitu života obyvatel,“ doplnil starostu Ing. arch. Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města a dodává, že záměrem je vytvořit na Sídlišti Křižáky místo pro společenský život obyvatel, místo pro setkávání a odpočinek či prostor pro společenské sousedské akce.

„Dotazníkového šetření se zúčastnilo nebývale velké množství respondentů, kteří reprezentují především starousedlíky a obyvatelky daného sídliště. Relativně velkou skupinou jsou lidé, kteří zde pracují,“ přibližuje výsledky architekt Malý a dodává, že nejproblematičtější pro obyvatele je především sociální situace na sídlišti: „Mají obavy z lidí, kteří na veřejnosti popíjejí alkohol, ale také z dalších specifických sociálních skupin jako jsou lidé zneužívající další omamné látky, bezdomovci či menšiny. Obecně je problém především v tom, že se zdržují ve veřejných prostorách sídliště,“ dodává architekt Jaroslav Malý.

Připravovaný projekt revitalizace území není podle architekta pouze o zkvalitnění dopravního řešení, technického stavu, funkčnosti prostředí. Cílem je dosáhnout zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru, míst pro zastavení a pobývání jeho uživatelů tak, aby byl na sídlišti vyvážený poměr klidných míst pro relaxaci, a také živých míst pro společenské děje. Cílem je zvýšení kvality pohybu chodců, jejich bezpečnost, svoboda, efektivnost a bohatost na kvalitní smyslové a poznávací vjemy. “Podmínkou je celková kvalita řešení za použití kvalitních trvalých materiálů a detailů,“ zdůrazňuje Jaroslav Malý.

Z dotazníkového šetření také vyplývá, že pro drtivou většinu dotázaných slouží veřejná prostranství jako prostor k parkování, ale přesto by budoucí podoba veřejných prostranství měla být především zóna s vyváženým poměrem ploch pro parkování, setkávání, trávení volného času a zeleně. „Těší nás, že lidé mají o debatu o budoucnosti tohoto území poměrně velký zájem a těším se také na setkání s nimi na besedě v Estrádním sále,“ vyjádřil se směrem k občanům starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a architekt Jaroslav Malý jej doplnil: „Následovat bude tvorba pocitových map a workshopy, proběhnou také veřejná projednání konkrétních návrhů a další aktivity pro veřejnost. Spolurozhodujte o podobě prostředí, kde žijete. Změna bude záležet i na Vás,“ vyzývá občany na závěr architekt Malý.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*