Socha Klementa Gottwalda míří do Alšovy jihočeské galerie

sochaPříbramskou sochu Klementa Gottwalda si jako druhý odlitek sochy zhotovené akademickým sochařem Břetislavem Bendou pro město Písek v roce 1976 zakoupilo město Příbram za cenu 540.600 Kč. Socha mnoho let “zdobila” současné náměstí 17. listopadu. Po změně režimu, po Sametové revoluci, byla od roku 1990 deponována v areálu Technických služeb města. Na tomto místě leží až doteď. Příbramští zastupitelé na svém pondělním jednání rozhodli o jejím darování Alšově jihočeské galerii.

Vzhledem k tomu, že se jedná o umělecký předmět, zastupitelé hledali možnost, jak sochu Klementa Gottwalda zachovat. V minulosti byla socha nabízena různým institucím, ale vždy s negativním výsledkem. Zájem o ni momentálně projevila Alšova jihočeská galerie, která tak díky rozhodnutí zastupitelstva dílo zařadí do svých sbírek.

„S odstupem času, z dnešního úhlu pohledu, považujeme za pozitivní, že byl umělecký předmět zachován, přestože jeho námět je sporný. Je totiž dokladem historie takové, jaká byla. Město Písek nechalo bronzový originál v roce 1990 roztavit. Na záchraně druhého odlitku, dokladu regionální historie, proto se zájmem spolupracovalo písecké Prácheňské muzeum,“ vysvětluje ředitelka příbramské Galerie Františka Drtikola.

Ani o darování sochy soukromému majiteli město neuvažuje a to už zejména z toho důvodu, že jejím předáním oficiální instituci bude zaručeno, že nebude nikdy zlikvidována. „Dílo bude zapsáno do Centrální evidence sbírek a bude s ním nakládáno dle předpisů,“ dodala na závěr ředitelka galerie.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*