SOkA Příbram – Podbrdsko 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní představení sborníku PODBRDSKO XXV/2018 a knihy POMNÍKY A PAMÁTNÍKY SVĚTOVÝCH VÁLEK NA PŘÍBRAMSKU.

Akce se koná ve středu 21. listopadu 2018 v 17.30 hodin v budově Státního okresního archivu Příbram. Svou účast přislíbil armádní generál ing. Jiří Šedivý. Publikace je možné zakoupit ve Státním okresním archivu Příbram, v Hornickému muzeu Příbram a Městském muzeu v Sedlčanech.

OBSAH SBORNÍKU PODBRDSKO XXV/2018
ČLÁNKY A STUDIE:
Věra Smolová: Historie kostela sv. Máří Magdalény v Bohutíně
Marie Ryantová: Barokní slavnost „Rosa“ a stavební památky v Sedlčanech z počátku 18. století jako manisfestace konfesní proměny města
Jiří Pešta: Vražda pastýřky v Horním Lázu roku 1762 (Příspěvek k dějinám hrdelního soudnictví měst Rožmitálu pod Třemšínem a Písku)
Václav Větrovský: Zapomenuté torzo křížku mezi Nepřejovem a Větrovem
Jaroslav Kozlík: Vyšší rolnická škola z Plzně byla přestěhována do Březnice
Hana Pátková: Bohuslava Taraby „Autobiografie ve zkratce“
Josef Velfl: Vznik republiky a události tomu předcházející na Příbramsku ve světle vzpomínek přímých účastníků
Arnošt Vošahlík: Tomáš Garrigue Masaryk a Příbramsko
Pavel Hynčica: Historické pohlednice jako typ dobové dokumentace na příkladu Sedlčanska a Sedlecka
František Bártík: Vzpoura vězňů v NVÚ Bytíz v srpnu roku 1968

MATERIÁLY:
Věra Smolová: K nejstarším dějinám Modřovic
Jan Dvořák: Z historie příbramského letiště

JUBILEA, VÝROČÍ A NEKROLOGY:
Václav Trantina: Jan Němeček, hudební historik
Václav Trantina: Výročí tvůrců animovaných filmů, rodáků z Příbramska
Václav Trantina: František Závorka, velitel skupiny Antimony
František Bártík: Generál Tomáš Sedláček (8. 1. 1918 – 27. 8. 2012)
Josef Velfl: Životní osudy bývalého politického vězně Františka Zahrádky
Daniel Doležal: Zemřel Stanislav Polák, emeritní ředitel Státního okresního archivu Příbram
Daniel Doležal: Vzpomínka na Miroslava Háska

ZPRÁVY:
Rastislav Korený, Veronika Machačová: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 3. 2015 do 1. 3. 2018

RECENZE:
Jaroslav Kozlík: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

Zdroj: red., autor: Kateřina Jobeková Habrová

Odpovědět

*