Starosta Jindřich Vařeka k sídlu CHKO: Závěrečný finiš pod taktovkou Příbrami

BrdyFyzické sídlo budoucí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy bude s největší pravděpodobností v Příbrami. Po včerejším jednání s příbramským starostou Jindřichem Vařekou to na následném brífinku s novináři řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„V této chvíli, kdy jednání pokračují, si již teď troufám říci, že po dohodě s panem starostou Vařekou bychom určitě u části aktivit, které se budou týkat nejenom správy CHKO Brdy, ale dokonce i širších aktivit Agentury ochrany přírody a krajiny například z hlediska dotačních titulů a širšího kontaktu s veřejností, přivítali jejich přesun do Příbrami,“ uvedl po včerejší schůzce s Jindřichem Vařekou ministr životního prostředí Richard Brabec s tím, že druhé pracoviště v Jincích bude pravděpodobně spíše technické.

„Zjednodušeně řečeno, je možné konstatovat, že po všech dlouhých jednáních bylo dohodnuto, že se do Příbrami stěhuje nejen fyzické sídlo CHKO Brdy, ale zřejmě i jedno z pracovišť jeho nadřízeného orgánu, Regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Střední Čechy,“ uvedl po jednání s ministrem Brabcem starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že z čistě praktického hlediska je podle něj důležitý především samotný vznik CHKO, zrušení újezdu a jeho zpřístupnění veřejnosti. „Zřízení tohoto detašovaného regionálního pracoviště v Příbrami vnímáme za možný první krok k rozvoji turismu v Brdech,“ dodal starosta.


Témata setkání: Zelená páteř, odvaly uranových šachet a sídlo CHKO

Ministr Brabec se starostou Vařekou mimo tématu CHKO Brdy probírali také projekt revitalizace koridoru podél Příbramského potoka, tzv. Zelenou páteř města. Smyslem jednání v této věci bylo sjednotit společný postup tak, aby byl optimální z hlediska získání dotací z fondů ministerstva životního prostředí. Hlavním tématem schůzky, kterému byl věnován největší prostor, se týkal problematiky zpracování odvalu šachty č. 15. V této věci starosta Vařeka v průběhu závěrečného brífinku deklaroval, že město využije všech zákonných prostředků k tomu, aby tomuto záměru zabránilo a poté vyzval přítomné novináře a televizní štáby k účasti na veřejné debatě, která se bude v Příbrami na toto téma konat 16. září v zasedací síni Úřadu práce od 17.00 hodin.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*