Strážníci městské policie spolu s asistenty prevence kriminality učí děti prevenci a bezpečnosti

Přednášky MPPrevence kriminality, dopravní výchova a bezpečnost, či představení samotné práce městské policie, jejích strážníků a asistentů prevence kriminality. To a mnohem více bylo obsahem série několika přednášek, které Městská policie Příbram v těchto dnech uspořádala pro žáky druhých až pátých tříd v Základní škole Jiráskovy sady. Besedy se žáky a studenty škol se jako účinná forma prevence osvědčují již několik let.

Přednášky byly rozdělené do tří okruhů. V prvním z nich byl dětem představen asistent prevence kriminality, který vysvětloval, v čem práce asistenta spočívá. Další okruh se týkal práce strážníků městské policie a vysvětlení náplně jejich práce, kdy si mohly děti prohlédnout a „osahat“ vybavení městské policie. Nejzajímavější byla samozřejmě pouta, vysílačka, či obušky. V posledním okruhu děti odpovídaly na základní otázky týkající se dopravní výchovy a bezpečnosti. Za správné odpovědi pak jako odměnu obdržely drobné dárky.

Každé z 300 dětí, kterých se přednáška týkala, pak dostalo reflexní pásek na ruku nebo aktovku s logem města Příbram, které mají zvýšit bezpečnost osob v provozu na pozemních komunikacích. Tyto reflexní doplňky jsou po novele zákona o provozu na pozemních komunikacích od února 2016 povinné: chodec, pokud se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je musí mít na sobě viditelně umístěné.

Pokud by některá ze základních či mateřských škol měla o podobnou přednášku zájem, nechť kontaktuje Městskou policii Příbram na e-mailu: lubos.rezac@mesto-pribram.cz

Přednášky MP_2

 

Přednášky MP_3

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*