Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15: Příbram nesouhlasí se závěry posudku

odval_šachtaMěsto Příbram obdrželo na konci června posudek o vlivech záměru těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 na životní prostředí. Posudek rozeslalo dotčeným obcím Ministerstvo životního prostředí. Zpracovatel tohoto nového posudku, který hodnotí a posuzuje záměr ze všech podstatných hledisek, souhlasné stanovisko pro jeho uskutečnění doporučuje vydat. Rada města se závěry posudku nesouhlasí.

Se záměrem firmy Ekototalbau CZ s.r.o. těžit z odvalu č. 15 hlušinový materiál po hornické uranové činnosti pro výrobu tříděného kameniva rada města Příbrami nesouhlasila již v srpnu loňského roku, kdy k záměru město vzneslo zásadní výhrady. „S vypořádáním našich námitek nesouhlasíme. Jsme toho názoru, že nebyl dostatečně posouzen vliv záměru na pohodu bydlení, na dopravní zátěž dotčených komunikací, nebyl doplněn a vyhodnocen zoologický průzkum tak, jak město Příbram požadovalo a nebyla navržena žádná opatření k ochraně cyklostezky,“ vyjmenoval důvody nesouhlasu rady města starosta Jindřich Vařeka.

Ze zákona musí být k záležitosti ohledně plánované těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 Ministerstvem životního prostředí uspořádáno veřejné projednávání. Bližší informace o jeho konání ještě nejsou známy.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*