V Příbrami se sejdou starostové, aby jednali o založení Dobrovolného svazku obcí

22. dubna 2015 se v Příbrami uskuteční II. oficiální shromáždění představitelů obcí správního obvodu ORP (obce s rozšířenou působností) Příbram. I. oficiální shromáždění proběhlo v květnu 2014, tématem druhého setkání bude jednání ve věci vytvoření Dobrovolného svazku obcí.

SO ORP PŘÍBRAM

SO ORP PŘÍBRAM

Smyslem vytvoření svazku je koordinace a zefektivnění aktivit, směřujících k zabezpečení rozvoje členských obcí. Svazek může pomoci například při řešení zaměstnanosti, využívání sociálních služeb, při rozvoji cestovního ruchu, řešení problémů s odpady a v neposlední řadě výrazně posiluje možnosti a schopnosti zúčastněných subjektů dosáhnout na různé dotační tituly. „Každý nemůže dělat všechno. Smyslem sdružení je to, aby každý dělal dobře to, co umí a pak se s ostatními podělil. Abychom si vzájemně pomáhali a náš společný hlas byl co nejsilnější,“ uvedl již dříve starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že celá řada aktivit a činností v rámci svazku lze právě provádět jeho prostřednictvím: především v oblastech školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a zaměstnanosti.

Prostřednictvím dobrovolného svazku se otevírají nové možnosti pro obyvatele

„Například v oblasti sociální péče a služeb je zejména pro menší obce velmi obtížné tyto služby zajišťovat a právě prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí se otevírá možnost jak i pro obyvatele těchto obcí zpřístupnit, některé z nich,“ nastínil jednu z oblastí společného fungování starosta Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že je tu předpoklad toho, že spolupráce starostům obcí přinese větší informovanost i větší podporu. „Velmi zajímavé možnosti se rýsují například v oblasti odpadového hospodářství a zdá se, že v tomto směru jsou úvahy, zahrnuté do Strategického dokumentu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, zajímavé i pro sousední ORP,“ zmínil pan starosta.

Dobrovolný svazek obcí by mohl spolupracovat i na rozvoji turistického ruchu. I podle názoru vedení Středočeského kraje se rozhodnutím o zrušení Vojenského újezdu Brdy a očekávaným vyhlášením CHKO Brdy otevírá pro řadu obcí na Příbramsku mnoho příležitostí k jejich dalšímu rozvoji, ke zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti a konec konců i k vytváření zdrojů pro další rozvoj. „V rozvinutém světě je běžné, že se obce sdružují v regiony, které mají za cíl do oblasti přilákat turisty a pro místní podnikatele tak zajistit příliv finanční prostředků z cestovního ruchu,“ uvedl dále starosta Vařeka.

Samotné rozhodnutí bude na záležet na jejich zastupitelstvech

Obce by se měly vyjádřit k tomu, které z nich se chtějí do Dobrovolného svazku obcí zapojit. Samotné rozhodnutí bude nakonec záležet na jejich zastupitelstvech, ale na dubnovém shromáždění představitelů obcí ORP Příbram starostové dostanou základní informace, jak by sdružení mělo fungovat, bude nastíněn rámcový návrh stanov a budou detailně rozebrány cíle sdružení a jeho financováni. Měl by být také ustaven přípravný výbor, který by zahájil konkrétní činnost ve věci založení sdružení.

Správní obvod ORP Příbram zahrnuje 74 obcí a 1 vojenský újezd, z toho 1 obec se statutem městys a 3 města.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*