Veletrh fiktivních firem jako Den odborných dovedností na OA Příbram

Dne 16. 11. 2017 se příbramská sokolovna od 8. hodiny ranní začala plnit studenty. Konal se zde totiž již 20. ročník veletrhu fiktivních firem „Podzimní Příbram“, tentokrát jako Den odborných dovedností.

Obchodní akademii Příbram se jako jedné z deseti odborných škol z celé České republiky podařilo uspět návrhem, díky kterému se mohla takto velká akce uspořádat. Veletrh je tradiční akcí, při které se veřejnosti představí fiktivní firmy naší školy i škol z celého regionu, na svých stáncích předvedou odborné dovednosti prodeje, práci se základními účetními doklady či prodejci namotivují zákazníky ke koupi firemních produktů. Obchodní akademii Příbram se i v letošním roce podařilo uspět v soutěži vyhlášené Domem zahraniční spolupráce, jejímž cílem byla příprava návrhu programu a následná realizace akce „Den odborných dovedností s programem Erasmus+“. Vítězné akce byly finančně podpořeny. Kromě toho se stanou součástí druhého ročníku Evropského týdne odborných dovedností s mottem Objev svůj talent, který probíhá pod záštitou Evropské komise ve všech členských zemích Evropské unie ve dnech od 20. do 24. listopadu 2017. Cílem celého projektu je
zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru odborného vzdělávání a programu Erasmus+, prezentace špičkové úrovně a kvality odborného vzdělávání, zvýšení povědomí o široké škále možností, které odborné vzdělávání poskytuje, a v neposlední řadě inspirace pro žáky, studenty a zaměstnavatele a jejich motivace k novému náhledu na odborné vzdělávání a přípravu.

Kromě čilého obchodování probíhala i prezentace mezinárodních projektů programu ERASMUS+, do kterých je OA Příbram zapojena, konkrétně se jedná o projekt partnerství KA2 s názvem Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce a dále projekty mobilit v oblasti odborného vzdělávání KA1, praxe v Londýně a Německu. Zahraniční projekty byly představeny návštěvníkům formou výstavky fotografií ze zahraničních stáží a diskuze s účastníky výjezdů.

Kromě těchto aktivit naši mladší studenti navštívili Knihovnu Jana Drdy a Hornické muzeum, tedy organizace, které mohou v budoucnu být jejich potenciálními zaměstnavateli. Studenti 2. ročníku měli za úkol okouknout celé dění a splnit při tom zadání některých úkolů. Na svoji roli prodejců se teprve připravují, a tak doufáme, že pro ně byla celá akce inspirativní.

Výroční akce se mohla uskutečnit nejen účastí v soutěži vyhlášené DZS, ale i díky spoluorganizaci a spolufinancování Krajským úřadem Středočeského kraje v rámci projektu EU – Krajský akční plán vzdělávání SK, program OP VVV EU. Náš velký dík patří rovněž Městu Příbram, které se také finančně podílelo na organizaci projektu. Zástupci těchto organizací se přišli podívat a pozdravit tuto tradiční akci. S organizací také pomohli zástupci OKH Příbram, firem Filamos, Bomitex, Bolsas, RSI, zástupci z řad rodičů i naši úspěšní absolventi. Všem patří obrovský dík, neboť bez jejich přispění by se tato akce jistě tak nepovedla. Ocenění zaslouží i všichni vystavovatelé, tedy fiktivní firmy nejen z Příbrami, ale i Plzně, Písku, Berouna a Prahy.

Nyní si určitě můžeme říci, že všechny nervy, obavy a stres za to stály. A myslíme, že již teď se těšíme na 21. ročník.

Zdroj: red., autor: Lenka Lexová, Iva Čápová

Odpovědět

*