Vernisáž Jirky Jirouška v Berlíně

V pořadí čtvrtá výstava leteckých fotografií Jirky Jirouška v Německu byla zahájena dne 1. 6. 2017 v budově státního kancléřství spolkové země Porýní-Falc v Berlíně. Středočeský kraj a Porýní-Falc spolupracují v oblasti kultury, školství a ekonomie od roku 2003, kdy byla podepsána smlouva tzv. 4-Dohody o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku. Právě v těchto regionech se v minulosti uskutečnilo celkem již 10 mezinárodních výstav Jirky Jirouška, čtyři v Polsku, tři ve Francii a tři v Německu, tato výstavy byla v pořadí jedenáctou a obdobně jako ty předešlé prezentovala návštěvníkům krásy Středočeského kraje z ptačí perspektivy.  

Vernisáž byla slavnostně zahájena státní sekretářkou Heike Raab, která ve svém projevu vyjádřila naději na další úspěšnou spolupráci. Dále vystoupil Jan Skopeček, radní Středočeského kraje pro oblast školství, Jiří Holý, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, a na závěr Jirka Jiroušek, který návštěvníkům přiblížil unikátní vznik jeho fotografií. Berlínská výstava je vyvrcholením zmiňovaného cyklu výstav a je jedním z příkladů dobré spolupráce mezi Středočeským krajem a Porýním-Falcí. Výstava se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy Pokorné-Jermanové a radního Středočeského kraje a poslance Parlamentu ČR pana Ing. Jana Skopečka. Nebeské pohledy na střední Čechy budou v Berlíně návštěvníkům k dispozici do konce června. Věříme, že tato výstava nebude výstavou poslední, neboť v příštím roce oslavíme 15. výročí úspěšné spolupráce a takovéto projekty jsou praktickým výsledkem fungujících mezinárodních vztahů a ukázkou vhodného propojení vzdělávání, kultury, životního prostředí i cestovního ruchu.

Další ukázkou aktivní mezinárodní spolupráce mezi Středočeským krajem a Porýní-Falc v oblasti školství je realizace projektu Erasmus+ s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“, do kterého je zapojena i Obchodní akademie Příbram. Tento projekt se zaměřuje na propojení školního a mimoškolního vzdělávání v evropském rámci a podporu odborného vzdělávání v obou regionech. U příležitosti vernisáže se setkali projektoví partneři zapojených organizací a naplánovali obsah další projektové schůzky na podzim 2017. Zemský rada Mathias Schneider a finanční náměstek Michael Dietz diskutovali s Janem Skopečkem zejména o projektu „Start-up“, jehož cílem je podpora podnikání. Právě tento projekt bude náplní další schůzky v rámci Erasmu+, při které proběhne prezentace a porovnání zkušeností se „Start-up“ v Čechách a Německu.

Autor: Lenka Lexová

Odpovědět

*