Většina lidí se v Příbrami necítí bezpečně

V dubnu minulého roku proběhlo v našem městě dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit, zda se občané cítí bezpečně. Otázky se týkaly bezpečnostní situace ve městě, ale i jednotlivých faktorů, které bezpečnost ohrožují či narušují. Výslednou analýzu si vyžádali městští zastupitelé na svém posledním zasedání. Z výsledků průzkumu vyplývá jedna zásadní informace, téměř 54 procent respondentů se v Příbrami bezpečně necítí.

Nejvíce pociťují pocit nebezpečí lidé ve věkové skupině 66 až 75 let, kteří uvedli svůj negativní pocit s bezpečností ve třech čtvrtinách odpovědí. Naopak více než 80 procent mladých lidí ve věku 18 až 25 let uvedlo, že se ve městě bezpečně cítí. Lidé nad 65 let také ve velké míře odpovídali, že se necítí bezpečně nejen v noci, ale i ve dne.

Účastníci mohli dále označit důvody svých pocitů. Jako hlavní problém se ukázal výskyt tzv. problémových osob, často zvolenými možnostmi byla též nedostatečná pochůzková činnost strážníků i policistů a špatné pouliční osvětlení. Naopak rasovou nesnášenlivost jako důvod obav uvedlo celkově jen 8 procent lidí – významnější roli hraje tento faktor pouze pro věkovou skupinu 46 až 55 let.

Další otázka zněla: “Co je podle Vás největší bezpečnostní problém?” Nejčastěji označovaným problémem se staly násilné trestné činy, následované krádežemi a vloupáním v domech, bytech a společných prostorech. Třetím nevětším problémem se dle průzkumu jeví vandalismus, sprejerství a drobná pouliční kriminalita.

,,Svého” strážníka zná 19 až 37 procent lidí

Zjišťovalo se také, zda lidé znají strážníka z okrsku v místě svého bydliště. Ani zde není výsledek moc potěšující. V různých věkových skupinách zná “svého” strážníka-okrskáře jen 19 až 37 procent lidí žijících v Příbrami. Většina občanů, kteří se zapojili do vyplňování dotazníků také požaduje více policistů a strážníků na pochůzkách v ulicích a důslednější a pravidelnější kontrolu osob a objektů ve městě.

A které lokality vyšly z průzkumu nejhůře? Za nejméně bezpečná považují respondenti tato místa: autobusové a vlakové nádraží a jejich okolí, Ryneček, Náměstí 17. listopadu, okolí Čertova pahorku, ale též okolí kulturního domu, Jiráskovy sady, okolí Hořejší Obory či okolí viaduktu. Zmiňovaná byla také lokalita křížových domů (Cíl) a okolí heren a restaurací.

Zdroj: red.

Odpovědět

*