VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

volbyVolby se konají v pátek 7. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz:

  • nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti je 7 dnů přede dnem voleb, tj. 30. září 2016
  • nejzazší lhůta pro osobní požádání je 2 dny přede dne voleb, tj. 5. října 2016 do 16.00 hodin

Informace – zajištění služby na MěÚ Příbram za účelem vydání občanských průkazů:

Ve dnech voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 7. – 8. října 2016 bude zajištěna služba na MěÚ Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram:

pátek  14.00 – 22.00 hodin

sobota 08.00 – 14.00 hodin

na adrese ul. gen. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), v Příbrami I, 1. patro –  odd. občanských průkazů a cestovních dokladů tel. 318 402 587  a odd.  evidence obyvatel – ohlašovna –  tel. 318 402 584.

K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, předloží občan 2 současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100,– Kč). Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 hodin a v sobotu do 13.30 hodin.

Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení) může volit na platný cestovní pas.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*