Vyjádření Odboru silničního hospodářství a investic MěÚ Příbram k rekonstrukci Riegrovy ulice

Webový portál Příbram žije Vám přináší vyjádření Odboru silničního hospodářství a investic MěÚ Příbram k rekonstrukci Riegrovy ulice.

V návaznosti na četné komentáře v médiích týkající se rekonstrukce Riegrovy ulice v Příbrami uvádíme následující fakta:

– V roce 2012 proběhla havarijní oprava jednotné kanalizace v této ulici v úseku od křižovatky s ulicí Plzeňskou v délce 72 m. Při samotné realizaci této havárie se jednoznačně potvrdilo, že kanalizace v Riegrově ulici je v havarijním stavu a v nejbližším možném termínu je nutná její kompletní rekonstrukce.

– Při přípravě projektové dokumentace v rámci žádosti o dotaci na investiční akci „Rekonstrukce místních komunikací – 2. etapa“ byla zařazena mezi tyto komunikace i stavba rekonstrukce Riegrovy ulice, kdy součástí projektové dokumentace je i výstavba nové oddílné kanalizace v celém úseku ulice.

– Je samozřejmé, že úsek budovaný v roce 2012 bude zachován a využit jako samostatná splašková kanalizace a paralelně s ním bude položena ještě samostatná dešťová kanalizace.

– Oddílná kanalizace se v tomto úseku buduje jako další úsek, kdy areál nemocnice je již taktéž vybudován s oddílnou kanalizací, a chybět již tedy bude pouze úsek od Riegrovy ulice směrem k Hořejší Oboře.

– Tímto napojením dešťové kanalizace dojde k dalšímu významnému odlehčení čistírně odpadních vod Příbram.

Zdroj: red

O autorovi

Odpovědět

*