Zastupitelé schválili novou vyhlášku o poplatcích za svoz odpadu

Městský úřad (3)Nová „Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ stanovuje mimo jiné roční poplatek za svoz odpadu ve výši 552 Kč. Oproti minulosti se jedná o navýšení 84 Kč za osobu. Výpočet částky vychází ze skutečných nákladů v předchozím roce a nejsou do něj zahrnuty nevybrané poplatky od dlužníků. Vyhláška nabývá platnosti 1. 1. 2016.

Původní návrh vyhlášky předložené radou města počítal dokonce se zvýšením poplatku o 180 Kč. „Vzhledem k příznivému průběhu jednání s provozovatelem skládky si již teď můžeme dovolit poplatek za svoz odpadu oproti původnímu návrhu snížit,“ uvedl důvody radní města Příbrami Václav Dvořák a zdůraznil, že poplatek je vypočítán ze skutečných nákladů. Město musí tyto náklady uhradit technickým službám a rozpočtem města by měla celá platba jen protéci. „Co město nevybere od občanů, například od neplatičů, musí zaplatit ze svého,“ doplnil Dvořák.

„Zásadním posunem ve věci poplatku za svoz odpadu považuji fakt, že se podařilo snížit původně již vysoutěženou částku za demolici budov v prostoru budoucí skládky. Z původních více než 8 milionů Kč se nám podařilo dohodnout provedení těchto prací za 2,5 milionů Kč,“ vysvětlil starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že i to pozitivním směrem ovlivnilo výslednou cenu.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*