Závěrečné setkání projektu Erasmus+ v Příbrami

V rámci projektu „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“ zavítala do Příbrami poslední skupinka holandských partnerů z Hoornu. Předkladatelem je město Příbram, které na projektu spolupracuje s Waldorfskou školou Příbram, Základní školou pod Svatou Horou, Mateřskou školou Jana Drdy, Mateřskou školou Klubíčko, Mateřskou školou Perníková chaloupka, Mateřskou školou Bratří Čapků, Mateřskou školou Školní a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Závěrečné setkání se uskutečnilo v termínu od 9. do 12. 5. 2017.

Ve středu 10. 5. 2017 se na Waldorfské škole konala krátká závěrečná konference, při které jsme vyhodnotili přínosy a výsledky projektu. V průběhu uplynulých tří let se kromě výměny zkušeností a přenosu inovací uskutečnilo 60 mobilit účastníků projektu z každé země. Odpoledne jsme navštívili Čechovu stodolu, kde nás výstavou Starých pověstí českých provedl sám praotec Čech a seznámil naše holandské partnery s naší dávnou minulostí. Tato výpravná výstava je ztvárněna na velkých obrazech a figurínách a byla velmi zajímavá pro všechny přítomné. Při kreativním workshopu v Mateřské škole Klubíčko si každý vyrobil srdce, které je symbolem naší tříleté spolupráce, osobních kontaktů a navázaných přátelství, která, věříme, budou pokračovat i po skončení projektu. Na závěr jsme ještě navštívili MŠ Bratří Čapků, kde naši holandští partneři obdivovali zejména krásnou zahradu v přírodním stylu. Dominantním materiálem celé zahrady je dřevo, které ladí se zelení stromů. Děti si zde mohou hrát na několika herních prvcích včetně pirátské lodi, zkoušet divadlo v miniamfiteátru, grilovat pod dřevěnou pergolou či zkoušet chůzi bosky na hmatových chodníčcích.

I další den byl plný zajímavých aktivit. Dopoledne se čeští a holandští partneři projektu sešli v Mateřské škole Klubíčko na workshopu artefiletiky s názvem barevné setkávání. První částí workshopu byla imaginace, při které si účastníci vyslechli příběh o barvách. Na základě tohoto příběhu každý individuálně ztvárnil své pocity a představy malbou. Poté všechny obrázky byly umístěny na jeden velký papír a ze všech dílčích komponent vzniklo společné barevné umělecké dílo. Závěrečná večeře v Šalandě byla pomyslnou tečkou za poslední návštěvou holandských partnerů. V pátek 12. 5. 2017 se v časných ranních hodinách vypravili zpět do Hoornu. Závěrečné setkání v Hoornu proběhne v červnu. Při té příležitosti bude slavnostně pokřtěna kniha o zvycích a tradicích v Čechách a Holandsku, která je klíčovým výstupem tohoto projektu.

Autor: Lenka Lexová

Odpovědět

*